cijene-Bih-midiCijene proizvoda i usluga koje se koriste za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači su u prosjeku bile niže za 0,2 posto u odnosu na siječanj.

Hrana i bezalkoholna pića u veljači su u prosjeku bili skuplji za 0,7 posto, alkoholna pića i duhan za 0,1 posto, a zdravstvo za 0,2 posto, priopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Odjeća i obuća bili su jeftiniji za 1,4 posto, stanovanje, voda, električna energija, gas i drugi energenti za 0,2 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo, te redovno održavanje kuće za 0,6 posto, prijevoz za dva posto, te ostala dobra i usluge za 1,1 posto.

U ostalim odjeljcima prema namjeni potrošnje, za isti period nisu zabilježene prosječne mjesečne promjene nivoa cijena.

Cijene u veljači ove, u odnosu na isti na isti mjesec prošle godine, niže su za 1,3 posto. Prosječni pad cijena zabilježili su hrana i bezalkoholna pića za 1,3 posto, odjeća i obuća za 9,1 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće za 0,7 posto, prijevoz za 6,9 posto, rekreacija i kultura za 0,2 posto, te ostala dobra i usluge za 0,5 posto.

Prosječni rast cijena u veljači ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, zabilježili su alkoholna pića i duhan za 9,5 posto, zdravstvo za 0,6 posto, obrazovanje za 1,5 posto, te restorani i hoteli za 0,8 posto. (indikator.ba)