hrana-korpe-midiCijene temeljnih prehrambenih namirnica bliže se visokim razinama iz 2008. ili su ih već premašile, pri čemu će cijene žitarica ostati visoke najmanje do 2015., upozorila je Svjetska banka u najnovijem priopćenju.

Snažna kolebanja cijena hrane uvrštena su u dnevni red skupine 20 najvećih razvijenih i gospodarstava u nastajanju G20. Predsjednik Svjetske banke Robert Zoellick upozorio je početkom mjeseca njezine članice da hrana mora biti prioritet.

Svijet se suočava sa širim trendom rasta cijena hrane i robe, te bi više zemalja trebalo uvidjeti da valja poduzeti odlučne mjere kako bi se obuzdale njihove snažne oscilacije, kazao je Zoellick za agenciju Reuters u telefonskom razgovoru iz Berlina.

Nedavno je agencija Ujedinjenih naroda za hranu FAO izvijestila da je njezin indeks cijena hrane u siječnju poskočio na rekordnu razinu. Rast je zabilježen u kategoriji svih ključnih namirnica, uz izuzetak mesa čije su cijene ostale nepromijenjene.

Predlažući moguća rješenja, Zoellick je kazao da mala poljoprivredna gospodarstva moraju biti snažnije uključena u mehanizme kojima se jamči sigurna opskrba hranom, navodi se u priopćenju Svjetske banke.

Važan je i bolji pristup informacijama o kvaliteti i količini zaliha žitarica, istaknuo je.

Založio se i za dublje razumijevanje odnosa između međunarodnih i lokalnih cijena, te za formiranje malih regionalnih humanitarnih rezervi hrane na područjima koja često pogađaju vremenske nepogode.

Čelnik Svjetske banke izdvojio je i kodeks ponašanja u slučaju zabrana izvoza, te za mehanizam hitne potpore kao alternativu zabranama i dogovaranju cijena.

Na kraju istaknuo je i “bolje proizvode upravljanja rizikom”.

Banka je u sklopu posebnog programa rezervirala 1,5 milijardi dolara za hitnu pomoć u slučaju krize hrane, te danas više od 40 zemalja s niskom razinom dohodaka dobiva ili će dobiti pomoć u obliku novog ili poboljšanog sjemena, navodnjavanja i ostalih oblika pomoći u gospodarstvu, stoji u priopćenju.

U dugoročnoj perspektivi banka je najavila povećanje potrošnje na poljoprivredu sa 4,1 milijarde dolara u 2008. na šest do osam milijardi. (H)