Dionice sedam tvrtki bivšeg Agrokora isključuju se s Burze

Burza u opširnom obrazloženju odluke o prestanku uvrštenja dionica tih tvrtki na uređeno tržište navodi kako je utvrdila da te kompanije opetovano nisu ispunjavale obveze transparentnosti propisane Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Burze

Zagrebačka burza donijela je odluke kojima se iz uvrštenja na Burzi isključuju dionice sedam tvrtki bivšeg Agrokora – Jamnice, Leda, Zvijezde, Tiska, Belja, Vupika, PIK-a Vinkovci, a zbog neispunjavanja obveza transparentnosti sukladno zakonu i Pravilima Burze.

Prema odlukama Uprave Zagrebačke burze prestaje uvrštenje dionica tih tvrtki, koje su u segmentu Redovito tržište, a kako uvrštenje prestaje istekom razdoblja od mjesec dana od donošenja odluke o prestanku uvrštenja tako je kao zadnji dan trgovine dionicama tih naveden 16. ožujka.

Dionicama sedam kompanija bivšeg Agrokora koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi – Jamnice, Leda, Zvijezde, Tiska, Belja, Vupika, PIK-a Vinkovci – na Burzi se ne trguje od 1. ožujka 2018. godine, kada je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) privremeno obustavila trgovanje tim dionicama.

Burza u opširnom obrazloženju odluke o prestanku uvrštenja dionica tih tvrtki na uređeno tržište navodi kako je utvrdila da te kompanije opetovano nisu ispunjavale obveze transparentnosti propisane Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Burze (objave tromjesečnih i godišnjih financijskih izvještaja, zbog čega su im nekoliko puta izrečene nejavne i javne opomene), kao ni svoje financijske obveze prema Burzi u vezi održavanja uvrštenja.

Pri odlučivanju je u obzir uzela i očitovanje spomenutih tvrtki od 24. prosinca 2019. godine u kojima su te tvrtke izričito navele kako “više nikada neće udovoljavati pravnim i faktičnim uvjetima da se njegovim dionicama trguje na uređenom tržištu” te da neće moći udovoljiti zahtjevima novih Pravila Burze.

Kao otegotnu okolnost Burza je uzela i činjenicu da se ponavljanje postupanja sedam tvrtki kojima se krše Pravila i drugi akti Burze nastavilo i nakon ranijih odluka da su povrijedile te akte, kao i njihovo očitovanje iz kojeg proizlazi da nisu u mogućnosti ispuniti obveze definirane Zakonom, Pravilima i drugim aktima Burze “imajući u vidu da nemaju uspostavljenu unutarnju organizaciju, sustave i postupke koji to omogućuju”.

Burza u obrazloženju podsjeća da je Agrokor 7. travnja 2017. godine podnio Trgovačkom sudu u Zagrebu prijedlog za otvaranje postupka izvanredne uprave, da su vjerovnici nagodbu prihvatili 4. srpnja 2018. godine, a ona je potvrđena 6. srpnja 2018. rješenjem zagrebačkog Trgovačkog suda, koje je u žalbenom postupku potvrđeno od strane Visokog trgovačkog suda RH te time postalo pravomoćno.

Nagodbom je za sedam tvrtki čije su dionice izlistane na Burzi utvrđeno da je riječ o neodrživim društvima pod izvanrednom upravom, dakle društvima za koje je predviđen prijenos imovine kao gospodarske cjeline ili pojedinačne imovine na zrcalna operativna društva u novoj grupi (kako je ista definirana nagodbom), pri čemu termin ‘imovina’ ne uključuje dionice/poslovne udjele u tim tvrtkama, podsjeća se u obrazloženju rješenja.

Burza također podsjeća da je 1. travnja 2019. tim tvrtkama poslala upite u vezi poslovanja nove grupe Fortenova, a idući dan i požurnice, a da su tvrtke 2. travnja obavijestile dioničare i investicijsku javnost da je 1. travnja 2019. na njihovim internet stranicama objavljena vijest da “Od danas na tržištu posluje Fortenova grupa”, kao i da je taj dan izvršen prijenos gospodarske cjeline na Fortenova grupu, odnosno da na te tvrtke koje su dobile dodatak plus, npr. Janica plus, Ledo plus, Zvijezda plus…

Zagrebačka burza u rješenju nekoliko puta ponavlja da je od sedam tvrtki tražila očitovanje o radnjama koje namjeravaju poduzeti u budućim postupanjima u cilju pravovremenog ispunjavanja obveza transparentnosti, a sredinom prosinca prošle godine je, u skladu s novim Pravilima Burze, zatražila i da joj dostave izjavu kojom potvrđuju da imaju uspostavljenu odgovarajuću organizaciju, sustave i postupke koji osiguravaju pravovremenu dostupnost informacija tržištu.

Tvrtke su se na to očitovale 24. prosinca 2019. godine, navodeći uz ostalo kako je 1. travnja 2019. cjelokupna njihova imovina zrcalno prenesena na novo društvo, posljedica čega je da više nemaju nikakvu imovinu, niti obavljaju bilo kakvu djelatnost, niti imaju radnika, a od pravnih poslova i radnji obavlja samo one koje su nagodbom predviđene kao radnje za provedbu nagodbe. “Sasvim je, dakle izvjesno da izdavatelj više nikada neće udovoljavati pravnim i faktičnim uvjetima da se njegovim dionicama trguje na uređenom tržištu. Izdavatelj, dakle, neće moći udovoljiti zahtjevima novih Pravila i za utvrđenje te činjenice neće biti potrebno provoditi bilo kakav poseban nadzor”, zaključno su navele te tvrtke u svojim očitovanjima.

Burza obrazlaže da je sazvala i sjednicu Odbora za mjere zaštite tržišta, koji je na sjednici 23. siječnja 2020. dao Burzi mišljenje o izricanju mjere zaštite tržišta – prestanak uvrštenja dionica sedam tvrtki bivšeg Agrokora zbog neispunjavanja obveza transparentnosti propisanih Zakonom i Pravilima Burze. To je mišljenje Odbor donio jednoglasno, navodi se uz ostalo u obrazloženju rješenja. (Hina)

Prethodni članakVanja Halilović direktorica marketinga tvrtke Kutjevo d.d.
Sljedeći članakOdrživost i inovacije u fokusu ovogodišnjeg EuroShopa