atlantic-grupa-logo-ploca-midiGlavna skupština dioničara Atlantic Grupe donijela je odluku o novom članu Nadzornog odbora te kompanije. Riječ je o Franzu Josefu Flosbachu iz Njemačke koji će na toj funkciji biti do 31. kolovoza 2014.

Flosbach je direktor u DEG-u zadužen za razvoj novih biznisa u Europi, središnjoj Aziji i Bliskom istoku.

Atlantic je još 2006. postigao dogovor o investiciji s njemačkom razvojnom bankom DEG koja će DEG-u omogućiti participaciju u vlasničkom kapitalu Atlantica s udjelom od 8,24 posto. Vrijednost ulaganja iznosila je 11 milijuna eura.

Također, u ljeto 2010. proveden je postupak dokapitalizacije Atlantic Grupe, pa je kompanija dobila i novu dioničarsku strukturu – Europsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) kao novog dioničara kompanije s udjelom od 8,53 posto, dok je udjel DEG-a porastao na 8,49 posto. (Lider)