poljoprivreda-traktor-sjetva-midiUkupno zasijane površine pod žitaricama i uljanom repicom u jesenskoj sjetvi 2011. godine u Hrvatskoj su iznosile 247.001 hektara, što je 21 posto više nego u godini prije, podaci su Državnog zavoda za statistiku sa stanjem 10. studenog 2011. godine.

U strukturi zasijanih površina najzastupljenije su žitarice koje su u jesenskoj sjetvi zasijane na 234.345 hektara.

U odnosu na 2010. godinu površine pod žitaricama u prošlogodišnjoj su sjetvi povećane za 25 posto.

U strukturi žitarica najzastupljeniji su pšenica (72 posto) i ječam (19 posto).

Tako je, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, meke pšenice, ozime u jesenskoj sjetvi prošle godine zasijano na 169.416 hektara, ili na 23 posto više površina nego u sjetvi 2010. godine.

Ozimog ječma lani je pak zasijano na 44.391 hektar ili 27 posto više površina nego u 2010. godini.

Površine zasijane uljanom repicom smanjene su u prošlogodišnjoj jesenskoj sjetvi za 23 posto, na 12.656 hektara. (H)