Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), lani je prirast goveda povećan za 8,2 posto u odnosu na godinu ranije, prirast svinja za 6,3 posto, a prirast peradi za 9,6 posto dok je proizvodnja kravljeg mlijeka smanjena za 3,4 posto.

Prirast goveda povećan je sa 68.579 na 74.233 tone, svinja sa 130.902 na 139.122 tone, a peradi sa 106.901 na 117.189 tona. Stopostotni rast prirasti zabilježen je kod koza, s 913 tona u 2015. na 1.830 tona lani, što odgovara prirastu koji je posljednji put zabilježen 2012. godine.

S druge strane, prirast ovaca u padu je za 15,7 posto u usporedbi s godinom prije, s 10.693 na 9.012 tona.

Kravljeg mlijeka 2015. godine proizvedeno je 674,2 milijuna litara, a godinu kasnije 651,1 milijun litara, odnosno 3,4 posto manje.

Istovremeno je registriran rast proizvodnje ovčjeg mlijeka za 32,6 posto, sa 6,08 milijuna litara na 8,06 milijuna litara, a kozjeg za 60,9 posto, sa 6,14 milijuna na 9,88 milijuna litara.

Proizvodnja vune povećala se za 3,1 posto, s 1.038 na 1.070 tona, a proizvodnja kokošjih jaja za 17,4 posto, sa 564,3 na 662,4 milijuna komada. (Hina)