gfk-logo-midiAgencija GfK Hrvatska članica je GfK Grupe koja je nedavno obilježila 75 godina postojanja, a po veličini je četvrta organizacija za istraživanje tržišta u svijetu koja zapošljava više od 10.000 zaposlenika u oko 100 zemalja.

GfK Hrvatska raspolaže nacionalnom mrežom od oko 900 anketara i osam regionalnih koordinatora, suvremeno opremljenim studijem za grupne diskusije i telefonska istraživanja (CATI) te infrastrukturom potrebnom za online istraživanja.

Svi istraživački projekti GfK Centra za istraživanje tržišta provode se u skladu s odredbama “Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i drugih istraživanja”, kojeg su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i najveća svjetska udruga istraživača tržišta – ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

OSNUTAK AGENCIJE
: 1999. godine

USLUGE: Ad Hoc istraživanja (potrošna dobra, trajna dobra, financije, telekom, automobilska industrija, farmaceutika, društvena istraživanja, industrijska istraživanja), te kontinuirana istraživanja kao što su panel kućanstava s posebnim analizama (sociodemografska analiza, Brand Health Check analiza, Brand Switching analiza, Brand Duplication analiza, BuYing Frequency analiza, CatMan analiza, segmentacija kupaca)

BROJ ZAPOSLENIH: 49

DIREKTOR: dr.sc. Igor Matutinović

SJEDIŠTE: Draškovićeva 54, Zagreb

VLASNIŠTVO: Međunarodni lanac

GLAVNI KLIJENTI
: Vodeće multinacionalne i regionalne kompanije na području FMCG-a, bankarstva i telekomunikacija