GfK: Više od polovice kućanstava ne potroši sav kupljeni kruh

Više od polovice hrvatskih domaćinstva ne potroši sav kupljeni kruh, pokazuju rezultati istraživanja agencije GfK Hrvatske.

Istraživanje je provedeno u srpnju na reprezentativnom uzorku od tisuću građana Hrvatske starijih od 15 godina osobnom anketom u kućanstvu.

Samo 39 posto kućanstava potroši sav kupljeni kruh, a 47 posto ostatak nepotrošenog kruha koristi za izradu mrvica, daje za hranu uzgajivačima domaćih životinja i sl.

Višak kruha uglavnom baca 14 posto kućanstava, pokazuju rezultati istraživanja.

Anketa GfK-a je pokazala da se najviše kupljenog kruha potroši u Istri s Primorjem gdje se pojede oko 54 posto kupljenog kruha.

Slijede Lika, Kordun i Banovina sa 53 posto i Slavonija sa 44 posto, dok je najmanja iskorištenost kupljenog kruha u Dalmaciji (35 posto) i Zagrebu s okolicom (37 posto).

U slučaju organiziranog skupljanja starog kruha kao sekundarne sirovine, 79 posto kućanstava rado bi se odazvalo takvoj akciji i posebno bi odlagali neiskorišteni kruh, a 17 posto ne bi bilo spremno posebno odlagati viškove kruha, dok ih četri posto ne zna.

Odlaganje kruha kao sekundarne sirovine najviše bi podržala kućanstva u Dalmaciji (87 posto), a slijede Istra s Primorjem (82 posto) i Slavonija (81 posto), pokazuju rezultati istraživanja. (H)