Predstavnici kategorije u zadnjih godinu dana nisu oglašavali na televiziji pa se za uvid u oglasna kretanja moramo referirati na raniji godišnji period (studeni 2014. – listopad 2015.)

Analiza oglašavanja kategorije “Gotova jela” provedena je na TV postajama (HTV 1, HTV 2, Nova TV, RTL, Doma TV, RTL 2), za ciljnu grupu Total 4+ koja uključuje sve pojedince u Republici Hrvatskoj starije od četiri godine (maksimalni doseg oglašavanja obuhvaća 4.090.004 potencijalnih recipijenata), koji u kućanstvu imaju barem jedan ispravan TV prijemnik.

Istraživanje je metodom peoplemetera provela tvrtka AGB Nielsen istraživanje medija d.o.o. na uzorku od 2.500 pojedinaca u 810 kućanstava.

Varijable u analizi su Eq. GRP na ciljnoj grupi Total 4+. GRP je pritom zbroj rejtinga svakog individualnog spota, dok je Eq. GRP ili 30 sek GRP jednak GRP-u koji bi se ostvario kada bi duljina spota bila 30 sekundi.

Bruto investicija je izračunata na temelju službenih cjenika televizijskih kuća te ne mora označavati stvarnu (neto) investiciju, dok su u izračun uključene sve vrste oglašavanja izuzev telemarketinga – TV prodaje, te samooglašavanja televizija.

Podaci o oglašavanju odnose se na period studeni 2014. – listopad 2015., dok u zadnjih godinu dana nije bilo oglašavanja predstavnika ove kategorije.

DVA OGLAŠIVAČA
U spomenutom godišnjem periodu na televiziji su oglašavala dva oglašivača – Indofood (Indomie) i Ledo.

Oni su zajednički ostvarili ukupnu bruto investiciju nešto veću od 5 milijuna kuna pri čemu je Ledo uložio značajno većih 3,9 milijuna kuna, dok je Indofood realizirao bruto investiciju od 1,2 milijuna kuna.

Slični su međusobni omjeri i kada je riječ o ostala dva parametra.

Tako se od ukupno 405 emitiranih spotova na Ledo odnosi 305, a na Indofood njih 100, dok je kod Eq. GRP parametra razlika i nešto veća jer je od ukupnih 767,27% više od četiri petine ili 626,01% pripalo Ledu, a preostalih 141,27% se odnosi na Indofood.