drustvene-mreze-logotipi-midiIstraživanje magazina Ja TRGOVAC i agencije Hendal o poznatosti i tendencijama korištenja internetskih društvenih mreža u Hrvatskoj dalo je, s jedne strane, očekivane rezultate (Facebook najpopularniji), ali i s druge strane donijelo iznenađenje jer gotovo polovica (47,5%) ispitanika nikad nije čula za neku društvenu mrežu.

Uistinu ne začuđuje podatak da je hrvatskim korisnicima najpoznatija društvena mreža Facebook, za koji zna više od polovice ispitanika (50,6%).

drustvene-mreze-anketa-sijecanj-2012-graf-001Nakon Facebooka po poznatosti slijedi Twitter s respektabilnih 30% i relativno nova mreža Google+ s 10,3%, dok su ostale mreže proporcionalno manje popularne: Skype (2,5%), MSN (2%), MySpace (1,8%) te YouTube i LinkedIn po 1,5%. Da ne poznaje niti jednu internetsku društvenu mrežu odgovorilo je zavidnih 47,5% ispitanih.

Gledajući aktivno korištenje društvenih mreža, Facebook drastično odskače od svih ostalih i u ovom pogledu. Naime, ovu društvenu mrežu koristi 28,4% sudionika ankete.

S daleko manjim vrijednostima aktivne upotrebe slijede Google+ s 3,2%, dok Twitter koristi 2,2% ispitanih, a MSN njih 1,8%. Iznad 1 posto upotrebe su još LinkedIn (1,3%) i Skype (1,1%), dok su MySpace (0,5%) i Foursquare (0,3%) najrjeđe korištene društvene mreže u nas.

Da su društvene mreže postale sastavni dio života govori i rezultat da ih svakodnevno koristi više od polovice ispitanika (51,4%). Redovito, ali ne baš svaki dan, kao svoj odgovor navodi 19,8% korisnika. Da su na društvenim mrežama rijetko kaže četvrtina ili 25,1% ispitanih, a da ih koriste samo kad prime podsjetnik odnosno poziv navodi njih 3,7%.

Iz rezultata se jasno može zaključiti kako društvene mreže ispunjavaju svoju funkciju jer ih najveći broj sudionika ankete (73%) koristi upravo za dopisnu komunikaciju s prijateljima.

Da prate objave i aktivnosti svojih prijatelja navodi 26,7% ispitanih, za povezivanje društvene mreže koristi njih 20,7%, a nešto manji postotak (19,7%) upravo ovim kanalom prati objave i vijesti s newsportala. Najmanje, pak, društvene se mreže koriste za igru, što kao svoj odgovor navodi 3,9% ispitanika.

Zanimljivo je i da su mobilni (pametni) telefoni uzeli značajan udio u ovom obliku društvene komunikacije. Tako čak 42,3% ispitanih prati društvene mreže putem svojih mobilnih telefona, dok preostalih 57,7% to (još uvijek) ne čini.

Istraživanje je provedeno tijekom siječnja 2012. godine na nacionalno reprezentativnom uzorku od 400 građana starijih od 15 godina metodom slučajnog odabira kućanstava i ispitanika unutar pojedinog kućanstva.