Hendalova studija “Dinamika industrije vina 2009” – drugo izdanje

Industrija vina u Hrvatskoj već cijeli niz godina zaokuplja pozornost stručne i gospodarske javnosti, turističkih djelatnika i ugostitelja općenito. Vino je proizvod koji se blisko veže za identitet zemlje kroz podneblje koje ga određuje.

Agencija za istraživanje tržišta Hendal provela je 2006. sveobuhvatnu analizu koja je rezultirala studijom dinamike industrije vina u Hrvatskoj – popularnog naziva “In vino veritas”. Uočivši daljnji interes za informacijama, proveden je novi val istraživanja koji je predstavljen studijom Dinamika industrije vina u Hrvatskoj 2009.

Drugo izdanje ove studije donosi usporedne podatke za razdoblje od 2005. do 2008. godine. Podaci govore o trendovima kretanja osnovnih elemenata ponude i potražnje vina u Hrvatskoj. Slijedeća izdanja također će kontinuirano pratiti iste pokazatelje.

ZAŠTO KUPITI STUDIJU?
Hendalova studija je jedna od rijetkih industrijskih studija o vinu i vinogradarstvu u Hrvatskoj. Kroz sinergiju metodologije tržišne i strateške analize otkriva ključne čimbenike uspjeha u industriji, pri čemu koristi sekundarne i primarne izvore informacija. Studija, osim što detaljno analizira formiranje ukupne ponude vina na hrvatskom tržištu, analizira i navike konzumiranja vina u kućanstvima i u HoReCa segmentu te daje odgovore na mnoga pitanja koja su od osobite važnosti za razvoj vinogradarstva te industrijsku i naturalnu proizvodnju vina.

Ovo je najcjelovitiji prikaz silnica koje djeluju u ovoj industriji, a daju odgovor na mnoga pitanja. Neka od njih su:

� Tko su najveći proizvođači vina u Hrvatskoj i da li njihova proizvodnja raste?
� Čiji tržišni udjeli rastu a čiji padaju?
� Utjecaj uvoza na formiranje ponude?
� Kamo i koliko izvoze domaći proizvođači?
� Postoje li domaće marke vina i koliko su prepoznatljive?
� Tko su ciljne skupine potrošača vina, obzirom na boju i kakvoću?
� Koji su najznačajniji kanali distribucije vina?
� Koliko su potrošači spremni izdvojiti za vino?
� Kolika je potrošnja u kućanstvima, a kolika u HoReCa kanalima ?
� Koliki je udio sivog tržišta?
� Da li je industrija vina u Hrvatskoj atraktivna?
� Koji su ključni čimbenici uspjeha u industriji?
� Prijetnje industriji

Ova vrijedna Hendalova studija sadrži tri ključna dijela: opis globalnog tržišta, analizu tržišta vina u Hrvatskoj i stratešku analizu hrvatske vinarske industrije. Studija u cijelosti predstavlja koristan alat u kreiranju strategije razvoja, identifikacije rizika, stvaranju uvida u očekivanje potrošača i poslovnih partnera te kreiranje poslovnih strategija vezanih za prodaju, marketing i marku.

KOME JE STUDIJA NAMIJENJENA?

� Industrijski proizvođači vina
� Privatni proizvođači
� Distributeri vina
� Hoteli i restorani i barovi
� Udruge vinara i pratećih industrija
� Vanjskotrgovinska predstavništva
� Ministarstva i ostale državne institucije

Ovisno o tome da li ste proizvođač, distributer ili ugostitelj, studiju možete naručiti u cijelosti ili samo dio koji se odnosi na navike konzumacije. Moguće je naručiti i sažetak studije.

CIJENA
Kompletna studija 19.800 kn
Sažetak studije 8.500 kn
Navike konzumacije 3.700 kn

U razdoblju do 15.03.2010. studija se može kupiti s popustom.
Više detalja na www.hendal.hr

KONTAKT
Hendal market research
J. Žerjavića 13, Zagreb
T: +385 1 4878 180
F: +385 1 4878 199
info@hendal.hr

ili osobno

Nevenka Hendrih
nevenka.hendrih@hendal.hr