Luka Burilović i Dušan TomaševićPredsjednik Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Dušan Tomašević i predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović potpisali su, u ime organizacija kojima su na čelu, “Sporazum o poslovnoj suradnji” te “Sporazum o suradnji na projektima od zajedničkog interesa u području EU fondova i Programa EU”.

Cilj potpisivanja “Sporazuma o suradnji na projektima od zajedničkog interesa u području EU fondova i Programa EU” jest pružanje pomoći poduzetnicima pri upotrebi EU fondova, programa Europske unije te drugih financijskih instrumenata i dostupnih sredstava EU, osobito putem programa Enterprise Europe Network pri HGK.

HBOR i HGK čije su uloga i misija posebne u gospodarstvu i poslovnoj zajednici zemlje, sporazumima definiraju suradnju na poslovima od zajedničkog interesa za razvoj gospodarstva i poduzetništva RH, i to putem razmjene informacija i iskustava te sinergijskog učinka povezivanja aktivnosti i resursa.

Suradnja će se ostvariti na području čitave zemlje, putem HBOR-ovih područnih ureda i županijskih komora HGK. Uz informativni sadržaj na za to predviđenima mrežnim stranicama (www.hgk.hr i stranice Privrednog vjesnika), zainteresirani će se moći informirati i sudjelovanjem u periodički organiziranim prezentacijama, edukacijama, radionicama i sličnim uslugama koje pruža HBOR, a HGK će, u tu svrhu, osigurati prigodan prostor i opremu, u svim županijskim komorama.

“Potpisani sporazumi, uz informiranje poduzetnika o svim onim proizvodima i uslugama koje im HBOR nudi, imaju za cilj pomoći poduzetnicima u uspješnijoj upotrebi pristupnih fondova, strukturnih i drugih financijskih instrumenata te ostalih dostupnih EU sredstava. Navedena će se sredstva ovako učiniti dostupnijima, a samim time će se, vjerujemo, i više upotrebljavati”, istaknuo je Burilović.

“Vjerujemo kako će ovi sporazumi doprinijeti tome da se hrvatsko gospodarstvo u globaliziranom svijetu pozicionira na pravi način”, rekao je potpredsjednik HGK za turizam, trgovinu i financije Josip Zaher.

Potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU Želimir Kramarić, istaknuo je kako ovo može biti dobar poticaj za jačanje hrvatskoga gospodarstva, a osobito jer se u budućnosti očekuju i instrumenti za malo i srednje poduzetništvo putem Junkerova plana.

Predsjednik Uprave HBOR-a Dušan Tomašević, naglasio je vrlo dobre odnose HBOR-a i HGK, a posebno je istaknuo suradnju pet HBOR-ovih regionalnih centara (čiju mrežu namjeravaju širiti) te županijskih komora.

Članica Uprave HBOR-a Martina Jus istaknula je pak suradnju organizacijom nekoliko zajedničkih konferencija, a savjetnica Uprave HBOR-a Branka Ivančić kazala je kako suradnja HBOR-a i HGK traje od 2006. godine te potpisivanja prvog međusobnog sporazuma. “Suradnja se nikada nije prekidala, već je bila sve kvalitetnija i intenzivnija te se očekuje i njeno proširenje”, rekla je.

HGK i HBOR svakodnevno će razmjenjivati informacije i iskustva u vezi s mogućnošću upotrebe EU fondova, usmjeravati poduzetnike za potrebe stručnog informiranja, davati potporu i savjet poduzetnicima u okviru EU fondova i pronalaziti potencijalne partnere za sastavljanje konzorcija za prijavu na EU natječaje.

HBOR će, među ostalim, usmjeravati svoje klijente na EEN za potrebe financijskog praćenja projekata koji se kandidiraju za upotrebu sredstava EU fondova, a EEN će usmjeravati svoje klijente na HBOR.

Enterprise Europe Network (EEN) pri HGK nudi širok spektar usluga malom i srednjem poduzetništvu, među ostalim i pomoć tvrtkama u identifikaciji potencijalnoga trgovinskog partnera u drugim zemljama, pomoć u boljem vrednovanju inovativnih proizvoda i usluga putem transfera tehnologije, pomoć malom i srednjem poduzetništvu u povećanju njihovih inovativnih kapaciteta u pristupu tržištu i sl.

Također, informira poduzetnike o aktivnostima i mogućnostima koje im nudi EU, usmjerava ih na dostupna sredstva financiranja projekata iz EU fondova i nacionalnih sredstava, savjetuje male tvrtke o tehničkim pitanjima poput zaštite intelektualnog vlasništva, standarda i legislativa EU te posreduje između poduzetnika i subjekata u EU, nadležnih za donošenje određenih odluka.

EEN čini gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja koje se bave potporom poduzetništvu, a HGK je koordinator hrvatskoga konzorcija koji okuplja partnerske institucije: HAMAG-BICRO, Tehnološki park Varaždin, Tehnologijski-razvojni centar u Osijeku, Znanstveno-tehnologijski park sveučilišta u Rijeci te Ured za transfer tehnologije u Splitu.