Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) predstavila je svoje godišnje izvješće u kojem su sumirani rezultati aktivnosti koje je agencija provodila tijekom prošle godine i to s područja govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva, kozarstva i uzgoja malih životinja, procjene uzgojnih vrijednosti, označavanja i registracije domaćih životinja te kontrole kvalitete poljoprivrednih proizvoda.

Na predstavljanju, koje je održano u Ministarstvu gospodarstva u Zagrebu, upozoreno je kako se trend smanjenja broja krava nastavio i lani te je njihov broj u odnosu na 2012. godinu smanjen za oko 11.000, što je izravno povezano i sa smanjenjem proizvodnje mlijeka.

“Nismo zadovoljni niti s tim što se više od 43 posto krava uzgaja na farmama koje imaju maksimalno 10 krava”, istaknuo je Zdravko Barač, ravnatelj HPA.

Prema podacima Jedinstvenog registra goveda, Hrvatska je lani imala 180.946 krava od kojih je 101.637 uključeno u kontrolu mliječnosti i podijeljeno na 6.126 farmi diljem zemlje. Mesnih krava u Hrvatskoj je prema izvješću 4.261.

Obeshrabrujuća vijest dolazi i iz svinjogojstva gdje se također osjeti trend smanjenja broja krmača kojih je 2010. godine bilo 136.000, a 2012. godine tek 100.000. No, dobra vijest je da se u 2013. taj broj povećao za 5.000, a pod kontrolom proizvodnosti ih se lani našlo 23.600. Što se tiče svinja crne slavonske pasmine, njih je lani bilo 839 i tu se otvara prostor za dodatni napredak jer ih je godinu ranije bilo 950, rečeno je na prezentaciji.

Broj mljekara se nije značajno mijenjao u odnosu na ranije godine, ali se zato bilježi značajno smanjenje broja isporučitelja kravljeg mlijeka kojih je u 2013. godini bilo 12.693. Istodobno, lani je 58,3 posto isporučitelja organiziralo samostalnu isporuku na vlastitoj farmi, što znači da je osigurano dobro hlađenje mlijeka koje im daje veću garanciju očuvanja kvalitete i pridonosi udjelu mlijeka 1. razreda u ukupnoj količini mlijeka.

Ovaca je lani pak bilo 41.279, podijeljenih na 445 uzgajivača upisanih u upisnike uzgojno valjanih ovaca. Sukladno padu broja uzgojno valjanih ovaca osjeti se i pad broja uzgajivača uzgojno valjanih stada u odnosu na prijašnje godine.

U Hrvatskoj je, što se tiče pasminskog sastava uzgojno valjanih ovaca, lani najviše bilo Dalmatinske pramenke (8.509), Ličke pramenke (7.346) te Paške ovce (4.152). Uzgojno selekcijski rad se provodio na populaciji od 6.792 uzgojno valjane koze kod 108 uzgajivača i sedam pasmina.

Dobra vijest je da broj konja raste te iznosi 21.467, što je povećanje za 5,57 posto u odnosu na 2012. godinu dok se istodobno broj magaraca smanjio s 3.095 na 2.963.

U Jedinstveni registar stočarskih farmi, u vrijeme pisanja Godišnjeg izvješća HPA-e za 2013. je bilo upisano 155.447 gospodarstava, a broj deaktiviranih gospodarstava (5.022) je nadmašio broj novoregistriranih (2.192). Smanjio se i broj uvezenih goveda na 9.655 grla, ali je i došlo da pada izvoza goveda za 8,9 posto.