U okviru promatrane kategorije tijekom 2019. godine ukupno je 39,1% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja. Pritom je mokra hrana za mačke bila najviše podložna prodaji kroz promocije te je vrijednosni udio promotivne prodaje kod ovog segmenta bio veći od vrijednosnog udjela redovne prodaje.

U kategoriju hrane za kućne ljubimce ubrajamo mokru hranu za pse i mačke, suhu hranu za pse i mačke te poslastice za pse i mačke. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.


Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do prosinca 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 5,2% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja istodobno zabilježila pad od 0,1%. U okviru promatrane kategorije, 39,1% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 73,4% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine 26,6%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 6,3%, a prodaja promotivnih pakiranja u isto je vrijeme zabilježila rast od 21,8%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 22,8%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da je mokra hrana za mačke bila najviše podložna prodaji kroz promocije te je vrijednosni udio promotivne prodaje kod ove kategorije bio veći od vrijednosnog udjela redovne prodaje.