Infosistem - PBF 01Informatička tvrtka Infosistem d.d. danas je donirala studentima i nastavnicima studija Nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PBF) svoju aplikaciju “Prehrana”.

Riječ je o aplikaciji koja omogućuje cjelovito upravljanje svim segmentima prehrane u institucijama i sustavima koji se bave kontrolom prehrane svojih korisnika (bolnice i ostale zdravstvene ustanove, škole, vrtići, studentske menze, vojska, pučke kuhinje i sl.) te koja, ovisno o profilu i spremnosti ustanove koja ju koristi, može služiti kako za osnovne segmente poslovanja u prehrani, tako i za one na najvišoj razini.

“Prehrana omogućuje nutricionistima da kvalitetnim omjerom namirnica izrade jelovnike te prate vrijednosti i zadane normative obroka prema potrebama krajnjih korisnika za koje se obrok priprema, no jednako je važan i njen utjecaj na poslovne procese koji ustanovama omogućuje bolju organizaciju, planiranje i kontrolu vezano uz sve segmente prehrane. Korisnici naše aplikacije bilježe bolju organizaciju, veće uštede te općenito učinkovitiji sustav u prehrani svojih krajnjih korisnika“, izjavio je Robert Mišeta, predsjednik uprave tvrtke Infosistem d.d.

Aplikacija će na PBF-u biti implementirana u potpunosti do kraja ovog mjeseca te će omogućiti studentima studija Nutricionizam da kroz najsuvremenija informacijska rješenja sudjeluju u izradi jelovnika, praćenju prehrambenih vrijednosti obroka i izradi normativa sa svim prehrambenim vrijednostima. Do sada se studenti studija Nutricionizam nažalost nisu koristili informatičkim aplikacijama koje bi im olakšale kreiranje jelovnika.

“Uz aplikaciju ‘Prehrana’, kvaliteta nastave bitno će se unaprijediti, a studenti će moći jednostavnije izračunati prehrambene vrijednosti obroka te ih uspoređivati s važećim preporukama. Aplikaciju će koristiti i djelatnici ovog fakulteta u svom znanstveno-istraživačkom radu za obradu i analizu podataka dobivenih raznim dijetetičkim metodama”, izjavila je prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić, pročelnica Laboratorija za kemiju i biokemiju hrane na PBF-u.

Donacija uključuje i Infosistemovu podršku u stručnom usavršavanju profesora i studenata PBF-a u radu s aplikacijom koja je iznimno fleksibilna i jednostavno primjenjiva na svim IT sustavima, tehnologijama i rješenjima te je jednako učinkovita neovisno o veličini ustanove koja ju koristi.

Ovo nije prvi put da Infosistem surađuje s fakultetima; prednosti ove aplikacije odavno su već imali priliku iskusiti i studenti PTF-a u Osijeku kojima je Infosistem također ustupio aplikaciju na korištenje. “Prehrana” je do sada uspješno implementirana u različitim sustavima, a kao primjer izdvajamo Opću bolnicu “Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu kojoj je korištenje aplikacije  donijelo znatna poboljšanja u organizaciji rada na Odsjeku za dijetetiku i prehranu, kontroli kvalitete i kvantitete u prehrani pacijenata te financijskom praćenju stvarne cijene obroka za svaku pojedinu dijetu već u fazi planiranja što je dovelo do znatnog smanjenja cijene obroka i povećanja kvalitete prehrane pacijenata. Zbog svega navedenog, godišnja ušteda bolnice na ukupnim troškovima namirnica veća je od 20 %