Tisak i iNovine već godinama vode glavnu riječ na hrvatskom tržištu kioska. Prema lani objavljenoj namjeri koncentracije, njihovim bi spajanjem nastala tvrtka koja bi držala praktično cijelo tržište u RH

Tržište kioska je u proteklih godinu dana odisalo aktivnošću i dinamikom. Kanal je to koji se u maloprodaji nekada dobrano zanemarivao smatrajući da je riječ o prodajnim mjestima limitiranim na prodaju novina i duhanskih proizvoda.

Dakako da su to proizvodi koji i danas dominiraju i uvijek će tako biti, no kako se u maloprodaji, poglavito onoj impulsnoj, čak i u krizi više ne vodi samo bitka za nižu cijenu nego i za pažnju kupca, vodeći igrači na tržištu shvatili su poruku te su tijekom godina značajno investirali, kako u privlačan izgled svojih kioska, tako i u širenje ponude proizvoda ali i usluga koje na prvi pogled nemaju neke osobite veze s ovim maloprodajnim kanalom.

Tako su danas kiosci postali i mjenjačnice, na njima možete platiti račune i podići gotovinu pa su postali konkurencija pošti i bankomatima, bave se otkupom starog papira i drugim uslugama.

Sve zahtjevnijeg kupca mogli su pratiti samo vodeći lanci kioska, što je dovelo do toga da je hrvatsko tržište visoko koncentrirano s dominacijom dvije tvrtke – Tiska i iNovina.

Većinski vlasnik Tiska je koncern Agrokor s 54,13 posto dionica, a slijedi Adris grupa s udjelom od 25,86 posto, dok u iNovinama rovinjska Adris grupa drži vlasnički udjel od 88,8 posto.

Prema podacima agencije Nielsen, od 2006. godine broj kioska se držao na približno istim razinama (oko 3.400), no njihov se broj u zadnje tri godine krenuo rapidno smanjivati. Tako je u godini 2011./2012. na tržištu bilo 3.162 kioska, 2012./2013. ih je ostalo 2.978, a 2013./2014. godine broj je dodatno pao na ukupno 2.721 kiosk.

Iz Nielsena pojašnjavaju svoju metodologiju ističući kako se rezultati cenzusa koji prikupe u tijeku jedne godine (primjerice 2012.) implementiraju u narednoj godini (2013.).

Lani je inače u segmentu kioska bilo posebno zanimljivo, a cijelu godinu obilježila je namjera koncentracije Tiska i iNovina, čime bi se stvorio lanac koji bi držao praktično cijelo tržište.

NAMJERA KONCENTRACIJE
Podsjetimo, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) krajem prosinca prošle godine obustavila je postupak ocjene koncentracije Tiska i iNovina nakon što su te dvije tvrtke povukle prijavu namjere provedbe koncentracije.

Inače, prvu, nepotpunu prijavu koncentracije Tiska i iNovina, do koje bi bilo došlo promjenom kontrole nad iNovinama i to njihovim pripajanjem Tisku, Agencija je zaprimila u travnju 2013., dok je potpuna prijava Agenciji dostavljena 12. srpnja.

Tisak, koji raspolaže s najrazgranatijom mrežom takvih specijaliziranih prodavaonica u Hrvatskoj, na tom tržištu ostvaruje značajni tržišni udjel, dok su iNovine njegov najznačajniji tržišni takmac.

“Sukladno podacima iz potpune prijave koncentracije i drugih raspoloživih podataka te saznanja koje je prikupila od sudionika na tržištu, konkurenata, drugih poduzetnika i interesnih udruženja, Agencija je zaključila da bi provedba koncentracije mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje.

Zbog toga je otvorena druga faza ocjene u kojoj se provodi dubinska pravna i ekonomska analiza učinaka provedbe koncentracije na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu”, naveli su iz AZTN-a u svom priopćenju sredinom rujna.

Nakon toga je otvorena druga faza postupka ocjene koncentracije tijekom koje je sudionicima 3. listopada dostavljena obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku, a usmena rasprava je održana 17. prosinca.

Agencija podsjeća da je u tom postupku u cijelosti provela dokazni postupak te je bila pripravna za donošenje odluke.

Međutim, Tisak je 24. prosinca, putem Zagrebačke burze, objavio da su Tisak i iNovine dan ranije, 23. prosinca, povukli prijavu namjere provedbe koncentracije čime je cijeli postupak okončan jer je, prema Zakonu o općem upravnom postupku, prije nego što strankama dostavi meritornu odluku, Agencija obvezna prihvatiti zahtjeve kojima one odustaju od postupka.

OČITOVANJE AZTN-a
“Do koncentracije Tiska i iNovina nije došlo jer su poduzetnici povukli prijavu koncentracije pa je Agencija, iako je provela dubinsku pravnu i ekonomsku analizu te gotovo sve radnje u postupku, na koncu izdala rješenje o obustavi postupka ocjene koncentracije zbog odustanka podnositelja prijave”, ističu iz AZTN-a te dodaju kako se stoga ne može govoriti o formalnoj zabrani (nedopuštenosti) te koncentracije.

Ipak, Agencija je imala ozbiljnih primjedbi na provedbu koncentracije s obzirom na značajna horizontalna preklapanja sudionika koncentracije na tržištu kao i njezina vertikalna ograničenja.

To znači da koncentracija ne bi dovela do koristi za potrošače, osobito zato što su cijene u tri ključna proizvoda – tisku, cigaretama i pre-paid karticama za telefoniranje fiksne odnosno definirane od strane dobavljača pa stoga ne postoji mogućnost tržišnog natjecanja putem cijena tih proizvoda.

Pritom je Tisak jedini distributer tiskovina na području RH, s obzirom da je prema Agenciji dostupnim podacima, tu djelatnost Distri-press prestao obavljati koncem 2012. Ostali distributeri posluju isključivo na užim, regionalnim tržištima.

Također, mjere koje su za otklanjanje negativnih učinaka koncentracije na tržištu predložili podnositelji koncentracije, Agencija je ocijenila nedostatnima. Uz to, više od 20 poduzetnika i interesnih udruženja, Agenciji je dostavilo svoje negativno mišljenje vezano uz mogućnost njezine provedbe.

S obzirom da nije došlo do realizacije koncentracije, u AZTN-u kažu kako je za očekivati da nema ni formalnih promjena na tržištu u odnosu na stanje prije prijave koncentracije te da su tržišni udjeli sudionika ostali isti.

“Primjerice, s obzirom na broj od nešto više od 1.200 specijaliziranih prodavaonica na teritoriju RH, tržišni udio Tiska se kreće između 65 i 75 posto, dok nešto više od 350 prodavaonica iNovina predstavlja između 15 i 25 posto udjela na mjerodavnom tržištu. Riječ je o jedina dva tržišna takmaca na nacionalnoj razini. Ostali posluju na regionalnoj razini te njihovi udjeli, ukoliko ih promatramo na nacionalnoj razini, ne prelaze 10 posto”, navode iz AZTN-a.

KONCENTRACIJA U BiH
Pored ove namjere koncentracije, zanimljivo je istaknuti kako su iNovine dominantan igrač i na tržištu kioska u susjednoj Bosni i Hercegovini putem svog povezanog društva Opresa d.d. Sarajevo.

Prošla godina je i na tom tržištu u maloprodajnom segmentu kioska bila dinamična jer je, slično kao i u Hrvatskoj, tamošnje Konkurencijsko vijeće BiH odlučivalo o prijavi koncentracije tvrtke Opresa (iNovine) s tvrtkama Duhanpromet Sarajevo, Riva Tuzla, Riva Brčko i Riva Company Doboj.

Konkurencijsko vijeće je krajem rujna 2013. zaprimilo Prijavu namjere koncentracije po kojoj navedeni gospodarski subjekti namjeravaju osnovati novi gospodarski subjekt putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da bi provođenje ove koncentracije moglo imati za posljedicu negativne učinke koji mogu značajno narušavati konkurenciju na mjerodavnom tržištu u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine te je tijekom studenog pokrenulo postupak ocjene koncentracije.

Prema pisanjima lokalnih medija, brojni poduzetnici koji se bave ovim područjem maloprodaje na području BiH su nakon pokretanja ocjene izrazili svoju zabrinutost zato što bi ove kompanije, ukoliko bi uspješno završile proces koncentracije, imale kontrolu nad tržištem i vjerojatno monopolski položaj, što bi im dalo mogućnost da određuju marže po svojoj volji jer ne bi imale konkurencije.

Inače, potkraj 2013. godine iNovine su na bosanskohercegovačkom tržištu imale 266 kioska, Duhanpromet 99, koliko su zajedno imale i tri Rive.

Međutim, Opresa je sredinom travnja 2014. godine obavijestila Konkurencijsko vijeće o povlačenju Prijave, odnosno o odustajanju od provođenja koncentracije te je vijeće početkom svibnja izdalo rješenje o obustavi postupka pokrenutog po Prijavi koncentracije.

Na taj način je zasad zaključena priča o stvaranju jednog dominantnog lanca kioska na području BiH.