U okviru promatrane kategorije ukupno je 48,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, što je za 3,9% manje u usporedbi s godinom ranije kada je taj udio iznosio 52,4%.

U kategoriju mesnih proizvoda ubrajamo meso (sirovo meso, meso spremno za kuhanje, meso spremno za jelo) i mesne prerađevine i suhomesnate proizvode (slanina i kobasice). Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do prosinca 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 1,4% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja zabilježila pad od 0,8%. U okviru promatrane kategorije ukupno je 48,5% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja, što je za 3,9% manje u usporedbi s godinom ranije kada je taj udio iznosio 52,4%.U kategoriji meso promotivna prodaja ostvaruje 49,3% udjela u ukupnoj vrijednosnoj realizaciji, dok je kod mesnih prerađevina i suhomesnatih proizvoda udio promotivne prodaje nešto manjih 42,5%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 99,95% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 0,05%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je pad od 0,1%, dok je prodaja promotivnih pakiranja također zabilježila pad od 0,3%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 21,6%.