Metro Grupa objavila je svoje godišnje izvješće korporativne odgovornosti, a trgovac kaže da je napravio značajan napredak u održivosti budući da se drži načela UN Globalnog Ugovora iz 2010. godine.

Izvješće 2015/2016 o društvenoj odgovornosti ilustrira kako je grupa ostvarila napredak u području ljudskih prava, radnih standarada, zaštite okoliša i mjera za borbu protiv korupcije.

“Mi smo postavili jasne prioritete u posljednjih nekoliko godina i rado se vidi napredak i uspjeh koji smo već postigli”, rekao je Heiko Hutmacher, član Upravnog odbora zadužen za održivost. “Zajedno s našim zaposlenicima, kupcima i partnerima, mi ćemo se i dalje fokusirati na pitanja koja čine stvarnu razliku u održivosti.”

U Metro Grupi žele se najviše fokusirati i angažirati na temama koje su najvažnije za njihove dionike i zainteresirane strane.