Za otprilike 32% korisnika kategorije jako je bitna marka brenda koji konzumiraju. Ostalim korisnicima marka nije jako bitna što nam govori da je lojalnost u ovoj kategoriji osrednja te da ima još prostora za rast

Iako Hrvatska ima dugu tradiciju pripreme kolača i svaka regija ima bar jedan kolač čiji se recept prenosi s generacije na generaciju, kategorija pripomoći i mješavina za kolače dobrodošla je u svačijoj kuhinji.

Uz sve osnovne dodatke potrebne za izradu kolača, unaprijed pripremljene mješavine za tijesta, kolače i kreme neki vole jer im ubrzavaju proces izrade kolača u današnjem ubrzanom životu kad nitko više nema vremena izrađivati tortu ili kolač satima pa je svaka pomoć dobrodošla.

S druge strane, ovu kategoriju volimo jer i onim nevještima u izradi kolača jamči uspjeh.

NATPOLOVIČNO KORIŠTENJE
U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju pripomoći i mješavina za kolače i brendove unutar nje.

BRANDpuls je alat za brend i marketing management koji nudi detaljnu analizu tržišta i dubinsku analizu potrošača na velikom broju proizvodnih kategorija kombinirajući pritom tržišne indikatore s različitim tipovima podataka kao što su demografija, psihografija, kupovne navike i korištenje medija.

Marketinški pokazatelji dobiveni ovim putem od iznimne su važnosti za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2015. godine.

U populaciji stanovnika Hrvatske od 15 do 64 godine 57% potrošača koristi kategoriju pripomoći i mješavina za kolače.

Za otprilike 32% korisnika kategorije jako je bitna marka brenda koji konzumiraju.

Ostalim korisnicima kategorije marka nije jako bitna što nam govori da je lojalnost u ovoj kategoriji osrednja te da ima još prostora za rast.

PROFIL KORISNIKA I BRENDOVI
Velikih korisnika ove kategorije koji ju konzumiraju bar jednom tjedno je 18%. Umjerenih korisnika koji kategoriju konzumiraju 2-3 puta mjesečno je 17%, dok malih korisnika, koji kategoriju konzumiraju rjeđe od jednom mjesečno, ima najviše i to 22%.

Veliki korisnici kategorije pripomoći i mješavina za kolače su češće od prosjeka populacije žene koje žive u Sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji. Veliki korisnici ove kategorije nešto su skloniji radiju, slobodno vrijeme provode u kućnim zanimacijama, a od tema ih najviše zanimaju zdravlje i uređenje doma.

Veliki korisnici kategorije pripomoći i mješavina za kolače ne koriste ovu kategoriju jer smatraju da nisu dovoljno vješti u izradi kolača, već zato što im proizvodi iz ove kategorije uvelike skraćuju vrijeme pripreme slastica.

Koliko je brzina pripreme važna u našim životima govori i činjenica da veliki korisnici kategoriju koriste iako smatraju da mješavine/kreme za kolače “iz kutije” nemaju isti okus kao i domaće.

Osim općenitog praćenja kategorije pripomoći i mješavina za kolače, unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda.

Praćenje korištenja je važno za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Prva dva brenda prema razini korištenja u kategoriji pripomoći i mješavina za kolače su Dr. Oetker i Dolcela s jednakom razinom korištenja od 35%.

U okviru BRANDpulsa također uspoređujemo brendove na tržištu prema njihovoj snazi. Kombinacijom najvažnijih marketinških pokazatelja, uzetih s potrošačke razine (od poznavanja brenda, korištenja, uzimanja u obzir prilikom kupnje, lojalnosti i sl.) dobivena je jedinstvena mjera koja omogućuje usporedbu brendova na tržištu – BRANDscore.

Prilikom izračunavanja BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu – bihevioralni i emocionalni. I prema BRANDscore-u Dr. Oetker je vodeći brend u kategoriji pripomoći i mješavina za kolače u Hrvatskoj, a slijedi ga Dolcela.

Karla Kovač
karla.kovac@ipsos.com
Research Executive