podravkaNa održanoj sjednici Nadzornog odbora Žita d.d. za novog predsjednika Nadzornog odbora izabran je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke.

Nadzorni odbor Žita d.d. dao je suglasnost na stjecanje poslovnog udjela trgovačkog društva Podravka d.o.o. Ljubljana od strane Žita d.d.. te time službeno označen početak integracijskog procesa Žita d.d. u sustav Grupe Podravka, a nakon što je Podravka d.d. nedavno postala i 100-postotni vlasnik Žita d.d.

Potpuni efekti integracije Žita d.d. u sustav Grupe Podravka očekuju se u 2019. i procjenjuju se na oko 5 milijuna eura na razini EBITDA Grupe Podravka.

Nadzorni odbor, odobrio je sporazumni odstup za tri dosadašnja člana Uprave Žita d.d., Erika Žuniča, Sandija Švoljšaka i Petera Rajačiča. Svi dosadašnji članovi Uprave ostaju raditi u Žitu d.d. na pozicijama izvršnih direktora.

Sukladno odluci Nadzornog odbora Uprava Žita d.d. sastoji se od dva člana. Janez Bojc, ostaje predsjednik Uprave Žita d.d., a za novog člana Uprave imenovan je Milan Tadić, stariji potpredsjednik Podravke d.d. za Adria regiju.Potpuni efekti integracije Žita d.d. u sustav Grupe Podravka očekuju se u 2019. i procjenjuju se na oko 5 milijuna eura na razini EBITDA Grupe Podravka.

Podravka je u travnju prošle godine kupila 51,55 posto dionica Žita, po cijeni od 180,1 eura po dionici, odnosno za 33,03 milijuna eura. U listopadu je objavila ponudu za preuzimanje svih preostalih dionica Žita, u kojoj je također ponudila 180,1 euro za dionicu, a ponudu je prihvatio 4.291 dioničar, od kojih je Podravka kupila 35,25 posto dionica.

Nakon ponude za preuzimanje Podravka je postala vlasnik ukupno 86,80 posto dionica ljubljanskog Žita, a u vlasništvu samog Žita i njegovih povezanih društava je još oko 10 posto dionica. Sredinom siječnja ove godine glavna skupština Žita donijela je odluku o isključenju manjinskih dioničara iz društva.

Odlukom o isključenju manjinskih dioničara sve dionice Žita su prenesene na Podravku, a manjinski dioničari su za svoje dionice, njih 11.393, primili otpremninu u iznosu od 180,1 euro po dionici, što je jednako iznosu naknade za dionice koju su dioničari Žita primili na temeljnu ponude za preuzimanje.