Omekšivači za rublje bili su najviše podložni prodaji kroz promocije te je vrijednosni udio promotivne prodaje kod ove kategorije veći od vrijednosnog udjela redovne prodaje.

U kategoriju sredstava za pranje i održavanje rublja ubrajamo deterdžente, omekšivače te odstranjivače mrlja za rublje.

Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do prosinca 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja zabilježila pad od 3,5%. U okviru promatrane kategorije, 50,6% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 98,7% ukupne promotivne prodaje, a posebna promotivna pakiranja čine tek preostalih 1,3%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je pad od 11,3%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od čak 36,3%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 27,6%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su omekšivači za rublje bili najviše podložni prodaji kroz promocije te je vrijednosni udio promotivne prodaje kod ove kategorije veći od vrijednosnog udjela redovne prodaje.