Hrvatski ured za osiguranje i njegovi članovi, kao inicijatori projekta “Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj”, svjesni su važnosti financijskog obrazovanja građanstva te nastoje svojim redovnim aktivnostima trajno doprinijeti osposobljavanju svih dobnih skupina građana u donošenju informiranih odluka vezanih uz osiguranje.

S tim ciljem, Hrvatski ured za osiguranje i članovi kontinuirano provode niz aktivnosti među kojima su predavanja za srednjoškolce i studente, izdavanje brošure namijenjene mladima s kratkim pregledom osiguranja koja bi trebala biti važna mladim financijski osviještenim građanima u planiranju njihove sigurne budućnosti, zatim aktivnosti u okviru obilježavanja Svjetskog tjedna novca, Europskog tjedna novca, Tjedan otvorenih vrata HUO-a i društava za osiguranje itd.

Nastavno na “Prijedlog Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine”, koji je objavilo Ministarstvo financija RH i za koji je dovršena javna rasprava, Hrvatski ured za osiguranje kao aktivni dionik u provedbi financijskog obrazovanja građana, uputio je nadležnom ministarstvu nekoliko dodatnih prijedloga za izradu i provedbu akcijskog plana unaprjeđenja financijske pismenosti te naglasio svoju spremnost na daljnju suradnju u provedbi ove inicijative i doprinosu višoj razini financijske pismenosti potrošača u Hrvatskoj.

Viša razina financijske pismenosti korisna je za sve sudionike financijskog tržišta, od potrošača, do samih financijskih institucija, a posljedično i države kroz višu razinu socijalne sigurnosti, odgovornosti i informiranosti kod korištenja financijskih proizvoda.

Stoga Hrvatski ured za osiguranje smatra da bi bilo dobro, pored ankete o financijskoj pismenosti stanovništva provesti i analizu postojećeg stanja i zastupljenosti financijskog obrazovanja te identificirati probleme koji su povezani s financijskim obrazovanjem na različitim razinama obrazovnog sustava. Također, potrebno je izraditi i analizu dobrih primjera provođenja financijskog obrazovanja u zemljama Europske unije i zemljama OECD-a i uključiti moguće dobre prakse u sustav financijskog obrazovanja i povećanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.

Također, smatra HUO, nužno je jasnije naglasiti ulogu udruženja različitih financijskih institucija i potrošačkih udruga u procesu kontinuiranog provođenja financijske pismenosti i doprinosu veće informiranosti potrošača o karakteristikama financijskih potreba i proizvoda.

Sukladno iskustvima zemalja članica EU i OECD-a, prije razrade detaljnih akcijskih i provedbenih planova, HUO predlaže da se, nakon provedbe ankete o financijskoj pismenosti stanovništva, izradi i dokument “Program financijskog obrazovanja u RH” koji bi sadržavao okvir, analizu stanja i problema, sustav financijskog obrazovanja, konkretne mjere, nositelje i ciljeve.

“Financijska edukacija omogućuje pojedincu da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i pojmova- to znači biti svjestan financijskih rizika i mogućnosti, prikupiti potrebne informacije te donositi odluke o izboru financijskih usluga po mjeri osobnih potreba. Iznimno je važno podizanje svijesti o riziku: rizik oštećenja zdravlja, imovine, rizik od nezgode, važnost osiguranja života  te podizanje svijesti o drugim rizicima. Važno je da ta svijest zaživi među mladima i da budu upoznati da osiguranje nudi upravljanje tim rizicima i mogućnost rješavanja mnogih životnih problema. Zajednički nam je cilj u idućih 5 do 10 godina imati financijski osviještene građane koji će znati prepoznati i koristiti financijske proizvode, koji će nas poticati da kreiramo proizvode primjerene njima i njihovim potrebama”, izjavio je Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.