U domaćem poslovnom sektoru prostora za rast osigurateljne ponude definitivno ima. Ukupno hrvatsko tržište osiguranja u ovom trenutku prolazi kroz intenzivni proces konsolidacije, no to je i prilika za hvatanje što boljih pozicija za buduće poslovanje

Hrvatsko osigurateljno tržište u 2014. godini obilježavaju negativni trendovi u pogledu financijskog rezultata, što je najvećim dijelom posljedica liberalizacije tržišta nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Naime, velika se promjena ogleda u tome što od 1. srpnja 2013. poslove osiguranja u Hrvatskoj mogu obavljati i tvrtke iz drugih država EU, ali i vice versa – hrvatski osiguratelji mogu raditi na drugim tržištima EU.

Upitno je, međutim, u kojoj su mjeri domaći osiguratelji spremni na tako značajan iskorak pogotovo ako znamo da ni potencijali hrvatskog tržišta nisu adekvatno iskorišteni. Mnogo je razloga tome.

Tako je članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Gordana Letica, nedavno izjavila kako smatra “da je osviještenost o potrebi osiguravanja u nas nedovoljna, da privatne osobe nisu dostatno osigurane, kao ni poslovni sektor za koji je upitno zna li točno što mu je potrebno”.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori s tim se uglavnom slažu navodeći kako na hrvatskom tržištu postoje potencijali za razvoj svih vrsta osiguranja i da treba povećati svijest građana i poduzetnika o brizi za vlastitu budućnost.

No, kako znamo da se budućnost kreira iz sadašnjosti pogledajmo kakvo je aktualno stanje na tržištu osiguranja u Hrvatskoj.

TRENDOVI U 2014.
U prvih deset mjeseci ove godine društva za osiguranje ostvarila su 7,23 milijarde kuna bruto zaračunate premije, što je 5 posto ili skoro 377 milijuna kuna manje nego u istom periodu lani, pokazuju podaci Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO).

Za negativna kretanja u ovoj godini najviše je odgovoran pad premija u obveznom auto osiguranju koja je na kraju listopada iznosila gotovo 2,1 milijardu kuna. Prema istom razdoblju lani to predstavlja smanjenje za čak 17,3 posto ili više od 438 milijuna kuna, a takav je pad posljedica početkom godine započete liberalizacije tržišta obveznog auto osiguranja koje čini gotovo 30 posto hrvatskog tržišta osiguranja.

Premija u segmentu životnih osiguranja u deset mjeseci je rasla za 5,3 posto, na 2,13 milijardi kuna, dok je premija od neživotnih osiguranja smanjena za čak 8,7 posto, na 5,09 milijardi kuna.

Od ukupno zaračunate bruto premije u skupini neživotnih osiguranja na imovinska osiguranja otpada 1,1 milijarda kuna, a najveći postotak se odnosi na osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta (302 milijuna kuna), a tek onda na osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu (125 milijuna kuna) te osiguranje loma stroja (139 milijuna kuna).

Nadalje, ukupna bruto zaračunata premija za osiguranje usjeva i nasada iznosi nešto više od 90 milijuna kuna te je u padu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Podaci HUO-a pokazuju da Croatia osiguranje i dalje drži prvo mjesto po visini zaračunate bruto premije te je koncem listopada iznosila 2 milijarde kuna, što čini 27,73 postotni udio na hrvatskom osigurateljnom tržištu.

S gotovo upola manjim udjelom, od 14,45 posto, odnosno premijom u iznosu od 1,04 milijarde kuna, na drugom je mjestu Allianz osiguranje, a treći je Euroherc sa 716,8 milijuna kuna premije i tržišnim udjelom od 9,92 posto.

Ukupno gledano, hrvatsko tržište osiguranja u ovoj godini prolazi kroz ubrzani proces konsolidacije čije su posljedice, gledano kroz čiste brojke, uistinu drastične, što nas dovodi do zaključka kako će novonastalu situaciju preživjeti oni koji se novim uvjetima poslovanja najbolje prilagode.

U stručnim se krugovima ionako može čuti mišljenje kako je na tržištu preveliki broj osiguratelja u usporedbi s drugim zemljama Europske unije.

OSIGURANJE U POSLOVNOM SEKTORU
Blanka Vukobrat, direktorica brokerske tvrtke MAI, registrirana za poslove posredovanja u osiguranju i reosiguranju, ističe kako je u djelatnosti trgovine, među ostalim proizvodima, dostupno osiguranje poslovnih prostora – prodajnih objekata, opreme i zaliha robe u trgovini/skladištu od rizika požara i nekih drugih opasnosti (oluja, tuča, udar groma, eksplozija i dr.) te dodatnih opasnosti izljeva vode, poplave, bujice i visoke vode te potresa.

Također, trgovci mogu svoju opremu, robu i novac te ostale vrijednosti osigurati od provalne krađe i razbojstva, pojava koje se u zadnje vrijeme sve češće događaju, a jedno od aktualnih osiguranja je i osiguranje elektroničke opreme od loma, kvara i slično.

Sve je češće i osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama za štetu uslijed smrti, ozljede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe, osobito u trgovačkim centrima gdje je navedeno osiguranje uvjetovano ugovorom o najmu prostora.

Trećom osobom smatraju se osobe koje nisu neposredno povezane s policom osiguranja, te zaposlenici (ukoliko je dodatno zaključeno osiguranje prema njima) prema tzv. osiguranju od odgovornosti prema (vlastitim) djelatnicima.

U djelatnosti logistike, osim već navedenih osnovnih i dodatnih požarnih opasnosti te opasnosti od potresa od kojih se mogu osigurati objekti u logističkim parkovima, vrlo često se od navedenih rizika osigurava i roba odnosno zalihe trećih osoba (tuđe robe) za vrijeme dok se nalaze u carinskom i necarinskom skladištu.

Roba u skladištu može se osigurati od provalne krađe, šteta tijekom manipulacije i lekaže šprinklera te samozapaljenja. Kao integralni oblik osiguranja imovine od grupe različitih opasnosti postoji osiguranje “svih rizika”, tzv. all risk.

Kao specifične vrste osiguranja u djelatnosti logistike mogu se spomenuti osiguranje od odgovornosti cestovnih prijevoznika i špediterska odgovornost.

U prerađivačkoj industriji tvrtke mogu svoju imovinu (proizvodne pogone, opremu, strojeve, alate, zalihe) osigurati kroz imenovane opasnosti (požar i neke druge opasnosti, izljeva vode, poplave, provalne krađe, loma stakla, potresa, loma stroja i sl.) ili kroz “all risk”, ovisno o vrijednosti predmetne imovine.

Poduzeća čija je djelatnost hlađenje i skladištenje zaliha robe na sniženoj temperaturi, odnosno nadziranoj atmosferi ili u smrznutom stanju, svoju robu u hladnjačama mogu osigurati od propadanja ili oštećenja.

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete na svim robama navedenim na policama osiguranja, a koje se nalaze u hladnjačama, odnosno u prostorima kao što su komore za hlađenje i skladištenje.

Osnovna opasnost u okviru navedenog osiguranja je promjena uvjeta hlađenja zbog kvara rashladnog uređaja ili uređaja za održavanje kontrole atmosfere, pogrešnog djelovanja rashladnog medija ili prestanka dotoka električne energije.

Pored ove opasnosti, roba je osigurana i od osnovnih opasnosti osiguranja od požara i opasnosti od provalne krađe.

“Preporučljivo je da poduzeća, osim osiguranja imovine, sklope osiguranje od zastoja u poslovanju jer takvo osiguranje pokriva troškove poslovanja (fiksne troškove, amortizaciju, dobit, bruto plaće) za razdoblje u kojem poduzeće zbog nastanka osiguranog slučaja ne može poslovati, odnosno omogućuje brže ponovno uspostavljanje normalnog poslovanja te nesmetanu isplatu plaća zaposlenima”, pojašnjava Vukobrat dodajući kako je osiguratelj u obvezi za štete koje bi nastale od prekida rada u ugovorenom trajanju od najmanje tri mjeseca do 12 mjeseci računajući od dana kada je nastao osigurani slučaj.

Uz to, za poduzeća i obrtnike, koji proizvode finalne proizvode ili sastavne dijelove za prodaju na tržištu, postaje sve značajnije osiguranje od odgovornosti proizvođača za proizvode (“produktna odgovornost”) i osiguranje od povrata proizvoda (“Product re-call”).

Kroz produktnu odgovornost osigurana je odgovornost za štetu iz uporabe proizvoda čije posljedice su tjelesne povrede, oboljenja ili smrt osoba ili povrede, uništenje ili nestanak stvari.

Uzroci za štete proizlaze iz grešaka u materijalu iz kojeg je proizvod napravljen, konstruktivnih grešaka, te nedostatka uputstava proizvođača za pravilnu upotrebu.

Zakon o obveznim odnosima određuje da proizvođač, koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću toga proizvoda bez obzira na krivnju.

OSIGURANJE POLJOPRIVREDE
U Ministarstvu poljoprivrede se zalažu za kvalitetniju ponudu polica osiguranja u agraru.

Na Danima osiguranja, održanim početkom studenog u Opatiji, odgovarajući na pitanja u panel raspravi o katastrofalnim štetama i osiguranju – slučaj poplava, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina je izjavio kako smatra da su dva glavna razloga tomu što su udjeli osiguravatelja u sektoru agrara relativno mali – nedostatak dostatne kulture osiguravanja, što je vezano sa starosnom i obrazovnom strukturom poljoprivrednih proizvođača, i nedostatak kvalitetne ponude proizvoda odnosno polica osiguranja.

Pritom je naveo primjer Austrije, u kojoj je 80 posto poljoprivredne proizvodnje osigurano, ali u kojoj postoje “multirisk” police koje sasvim drugačije pokrivaju sustav osiguranja.

Inače, osim osiguranja poljoprivredne mehanizacije, u sektoru poljoprivrede moguće je sklopiti osiguranje usjeva i nasada dok poljoprivredni proizvodi nisu spremljeni od štete koje prouzročuje tuča, požar i udar groma, zatim mraz, oluja i pozeba.

Također se dodatnim dogovorom osiguravaju i usjevi i nasadi za štete nastale zbog poplave ili oluje. Vinogradarima i voćarima je u vremenu od zasađivanja voćnjaka ili vinograda, pa sve dok oni ne počnu donositi urod, namijenjeno osiguranje mladih voćnjaka i vinograda koji još nisu urodili.

To osiguranje pokriva štetu na mladim nerodnim voćnjacima ili vinogradima ako su oštećeni ili uništeni zbog tuče, požara, udara munje, oluje i sl.

Voćarima mogu prirodne nepogode kod uzgoja voća prouzročiti štetu ne samo zbog gubitka očekivane količine uroda, nego i štetu zbog slabije kvalitete voća.

Sklapanjem osiguranja količine i kvalitete voća, osiguratelj jamči za štetu koja nastaje na plodovima, zbog udarca tuče, od kraja cvatnje voćki pa sve dok plodovi nisu ubrani. Poljoprivredne su kulture, uzgajane u rasadnicima, također izložene vrsti prirodnih i ostalih nepogoda koje ugrožavaju količinu očekivanog uroda.

Zato osiguranje biljaka u rasadnicima pokriva štetu koja nastaje kod oštećenja ili uništavanja osiguranih kultura u suvremeno uređenim staklenicima i rasadnicima od plastične folije zbog oluje, tuče, požara, munje, poplave i izljeva vode, kao i većinu šteta koje nastanu zbog temperaturnih promjena gnojidbenih uvjeta.

Pritom navodimo samo neke od mogućnosti osiguranja jer je portfelj dostupnih proizvoda znatno širi kako u segmentu poljoprivrede, tako i u ostalim sektorima gospodarstva.

Imajući sve ove mogućnosti u vidu i aktualna kretanja na tržištu, Blanka Vukobrat smatra kako u ovom području ima dosta prostora za rast osigurateljne ponude.

“Nažalost, poslovni sektor još uvijek nije dovoljno prepoznao važnost osiguranja, a svemu ide u prilog i financijska kriza zbog koje je, uslijed mjera štednje, prvo na listi smanjenje troškova osiguranja. Također, poljoprivrednici se teško odlučuju na poljoprivredna osiguranja pa umjesto sklapanja polica osiguranja, koje omogućavaju zaštitu od nepredvidljivih vremenskih događanja i ostalih nezgoda i tako pružaju ekonomsku sigurnost poljoprivrednicima, ovise uglavnom o državi i isplatama naknada iz proračuna u slučaju elementarnih nepogoda”, smatra Vukobrat.

OSIGURANJA I OSIGURANICI
U istraživanju za ovu temu željeli smo čuti i mišljenje predstavnika zainteresiranih strana: osiguratelja na strani ponude te proizvođača i trgovaca sa strane potražnje.

Međutim, na uistinu veliki broj upita dobili smo sveukupno tri odgovora i to od tvrtki Franck, Kaufland i Croatia osiguranje.

U Francku su izjavili kako veliku pozornost poklanjaju zaštiti svojih imovinskih interesa te već duži niz godina surađuju s nekoliko renomiranih domaćih osiguravatelja pri čemu kažu kako su “dosadašnja iskustva u tom pogledu uglavnom pozitivna”.

“Također, možemo posvjedočiti da je razina kvalitete domaćih osiguravatelja u pružanju svojih usluga u posljednje dvije godine porasla, a vjerojatno je jedan od razloga i ulazak Hrvatske u EU”, navode iz ovog proizvođača te dodaju kako su, unatoč otvaranju tržišta, u tvrtki još uvijek skloni domaćim osigurateljima, ali uz uvjet da kvalitetom ne zaostaju za ostalom EU konkurencijom.

Franck ima ugovoreno nekoliko vidova osigurateljne zaštite, poput osiguranja cjelokupne materijalne imovine (osnovna sredstva i zalihe sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda) i to od cijelog niza različitih rizika (npr. požar, eksplozija, potres, oluja, poplava itd.) za koje je ocijenjeno kako postoji mogućnost da bi mogli ugroziti imovinski interes tvrtke.

“Ujedno treba naglasiti kako u tvrtki poduzimamo veliki broj preventivnih mjera kako bi se umanjila mogućnost ostvarivanja navedenih rizika i na taj način ostali kvalitetan partner osigurateljima, što rezultira i povoljnijim uvjetima odnosno cijenom osiguranja”, ističu iz Francka.

Tvrtka iz područja maloprodaje, Kaufland, ima ugovorene sve vrste osigurateljnih pokrića koja mogu u znatnoj mjeri utjecati na buduće poslovanje pri čemu se međunarodni program osiguranja dogovara na nivou grupacije, dok se lokalne vrste osiguranja dogovaraju lokalno.

“S obzirom da je šteta budući nepredviđeni događaj, police osiguranja ugovorene su u cilju zaštite vlastitih interesa i predstavljaju neophodan alat za planiranje i nesmetano obavljanje djelatnosti”, navode iz ovog trgovačkog lanca koji posluje u sastavu njemačke Schwarz grupe.

Program osiguranja uključuje: osiguranje imovine (objekti, oprema i roba), osiguranje opće odgovornosti (prema trećim osobama), osiguranje novca i robe u transportu, osiguranje odgovornosti rukovoditelja (D&O), osiguranje grupne nezgode, putno osiguranje, osiguranje odgovornosti poslodavca za štete prema djelatnicima te osiguranje kaska i automobilske odgovornosti.

O svojim iskustvima u ovom dijelu njihovog poslovanja iz Kauflanda kažu kako je “primjetno da se lokalni osiguratelji prilagođavaju potrebama klijenata te da je sve prisutnija svijest o potrebi sklapanja polica osiguranja”.

Croatia osiguranje je, prema podacima do kraja lipnja 2014. godine, lider na hrvatskom tržištu u svim vrstama imovinskih osiguranja s tržišnim udjelom od 52,33 posto.

U svojoj lepezi ovaj osiguratelj, među ostalim proizvodima, nudi osiguranje objekata i robe od požarnih i drugih rizika, dok je zalihe robe i opremu također moguće dodatno osigurati od provalne krađe i razbojstva.

“Svakako bismo pri odabiru osiguranja ponudili opciju ugovaranja paketa osiguranja. Naime, poduzetnički, obrtnički i poljoprivredni paket osiguranja omogućavaju jednostavniji način ugovaranja više vrsta osiguranja kao i dodatne popuste na premiju osiguranja te uštedu od 20% do čak 40% u odnosu na individualnu cijenu police”, ističu iz tvrtke.

Poduzetničkim paketom moguće je osigurati kompletnu imovinu poduzetnika (građevinu, opremu, zalihe robe, motorna vozila) koja služi za obavljanje djelatnosti i stjecanje dobiti, moguće je osigurati djelatnike tvrtke od posljedica nesretnog slučaja, ugovoriti osiguranje odgovornosti poduzetnika za štete prouzročene trećim osobama te ugovaranje osiguranja od različitih rizika: požara, oluje, poplave, potresa, eksplozije, loma stroja, loma stakla, provalne krađe, razbojstva te mnogih drugih rizika.

Obrtnički paket osmišljen je za potpuno osiguranje djelatnosti obrtnika, a u sklopu osnovnog osiguranja može se ugovoriti: osiguranje imovine, automobilski kasko, osiguranje odgovornosti te osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Poljoprivrednici čije je komercijalno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, osiguranje usjeva, nasada i životinja mogu ugovoriti u sklopu Poljoprivrednog paketa osiguranja i to uz 25 posto subvencije ministarstva i sufinanciranje premije od strane županija, općina i gradova.