U kategoriji papirnatih proizvoda ukupno 55% vrijednosne prodaje dolazi od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od specijalnih pakiranja.

Papirnati proizvodi uključuju toaletni papir, papirnate kuhinjske ručnike i papirnate salvete. Prodaja papirnatih proizvoda u razdoblju od srpnja 2017. do lipnja 2018. u odnosu na isti period godine ranije količinski opada -2%, dok vrijednosno bilježi stagnaciju. U kategoriji papirnatih proizvoda ukupno 55% vrijednosne prodaje dolazi od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od specijalnih pakiranja.

Udio promotivne prodaje najviši je u segmentu toaletnog papira, a najniži u segmentu salveta čija je ukupna prodaja u padu. Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, promotivna pakiranja prosječno odnose 15% prema 85% na strani cjenovnih akcija. Taj udio je niži od prosjeka kategorije za kuhinjske ručnike i salvete, dok je za toaletni papir na 17% (u odnosu na prošlogodišnjih 21%). Dubina popusta na razini kategorije iznosi 24%.