podravka midiKao što je najavljivano, Podravka započinje proces dokapitalizacije. Dioničarima se predlaže izdavanje do 1,7 milijuna novih dionica po cijeni od 300 kuna, čime bi moglo prikupiti do 510 milijuna kuna.

Ako se upišu sve ponuđene dionice, one bi tako činile 24% ukupnog broja dionica.

Tome bi prethodilo knjiženje dijela dobiti u temeljni kapital te povećanje nominalne cijene dionica s 200 na 220 kuna.

Prema izjavi kompanije, svrha povećanja kapitala je financiranje proizvodne i tržišne ekspanzije kroz investicije u organski (ulaganje u proizvodne kapacitete) i anorganski rast (akvizicije).

Dokapitalizacija bi se provela u najviše tri kruga, pri čemu bi prvi bio rezerviran za radnike grupe koji bi u sklopu novog ESOP programa mogli kupiti najviše 314.640 novih dionica i time steći 4% udjela u kompaniji (ako se izda svih 1,7 milijuna novih dionica).

Kako bi se održala stabilnost dioničarske strukture, Podravka će svakom radniku koje dionice kupi u sklopu ESOP programa i obveže se na držanje tijekom dvije godine dodijeliti jednu dodatnu dionicu za svakih deset, a onima koji se obvežu na držanje tijekom tri godine će dodijeliti dodatno još dvije dionice. Procijenjeni iznos troška u okviru tog sustava nagrađivanja kroz tri godine je 60 milijuna kuna.

U drugom krugu će pravo prvenstva imati postojeći dioničari, koji će imati prvenstvo i nad radnicima ako radnici požele upisati više od 314.640 dionica predviđenih u sklopu ESOP-a.

U svakom slučaju, radnici će kroz prva dva kruga moći steći najviše 813.000 dionica (11% svih dionica uz maksimalno predviđen iznos povećanja kapitala). Ukoliko se kompanija odluči i za 3. krug, moći će sudjelovati svi dioničari.

Podsjetimo, Podravka je na kraju 2014. imala neto dug od 857 milijuna kuna, što daje odnos 2,3 puta normalizirana EBITDA. Ako dokapitalizacija bude 100% uspješna, odnos neto dug / normalizirana EBITDA bi iznosio 0,9 puta. Dakako, najzanimljivije će biti vidjeti kako će Podravka iskoristiti nova sredstva, pogotovo sada kada je preuzela slovensko Žito. (SEEbiz.eu/iCapital)