Dioničari Podravke na glavnoj će skupštini, koja je sazvana za 20. lipnja, odlučivati o prijedlogu da se gubitak te kompanije, dijelom iz prošle i većim dijelom iz prijašnjih godina, pokrije pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala za 542 milijuna kuna, a što bi se provelo smanjenjem nominalne vrijednosti dionica s 300 na 200 kuna.

Po podacima iz poziva za skupštinu, koji je objavljen na Zagrebačkoj burzi, Podravka je prošlu godinu, prema revidiranom izvješću, završila s gubitkom od 20,7 milijuna kuna, dok zadržani gubitak iz prijašnjih razdoblja iznosi 511,1 milijun kuna, pa je ukupni gubitak krajem prošle godine iznosi 531,8 milijuna kuna.

Revizor društva, KPMG Croatia svojim izvještajem i mišljenjem utvrdio je ukupan iznos gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. godine te su ispunjene pretpostavke iz članka 349. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva.

Dioničarima se predlaže da na skupštini odluče da se manji dio prošlogodišnjeg gubitka, u iznosu od 7,9 milijuna kuna, pokrije na teret zakonskih i ostalih rezervi društva.

Preostali dio prošlogodišnjeg gubitka u iznosu od 12,8 milijuna kuna i iznos zadržanog gubitka iz prijašnjeg razdoblja od 511,1 milijun kuna, odnosno ukupni gubitak od 523,9 milijuna kuna, pokrio bi se pojednostavljenim smanjenjem kapitala.

“Temeljni kapital društva smanjuje se isključivo radi pokrića dijela ostvarenog gubitka za 2012. godinu te zadržanog gubitka iz prethodnih razdoblja sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. i to nakon što se za pokriće gubitka potrošila i zadržana dobit iz prethodnog razdoblja i rezerve društva”, navodi se u pozivu.

Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala provelo bi se smanjenjem nominalne vrijednosti dionica za 100 kuna, sa sadašnjih 300 kuna po dionici na 200 kuna po dionici.

Temeljni kapital Podravke sada iznosi nešto više od 1,6 milijardi kuna, a podijeljen je na ukupno 5.420.003 redovnih dionica, nominalnog iznosa 300 kuna.

Smanjenjem nominale na 200 kuna po dionici, temeljni kapital Podravke bio bi smanjen za 542 milijuna kuna, na 1,08 milijardi kuna.

Kako je tako temeljni kapital smanjen za više od ukupnog gubitka koji se njegovim smanjenjem pokriva, a riječ je o iznosu od 18,1 milijun kuna, taj bi se iznos rasporedio u rezerve društva.

Dioničari će na skupštini, kako je najavljeno, odlučivati i o dopuni Statuta kompanije, pa bi se Podravka ubuduće mogla baviti i trgovanjem i skladištenjem plina, trgovanjem, posredovanjem i zastupanjem na tržištu energije, djelatnosti privatne zaštite, popravkom, održavanjem i kontrolnim ispitivanjem svih vrsta vatrogasnih aparata i opreme, djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga kao i usluga elektroničkih publikacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža te proizvodnjom, prometom i javnim prikazivanjem audiovizualnih djela. (H)