Pomorski promet igra bitnu ulogu u međunarodnoj trgovini robama u Europskoj uniji (EU) u kojoj se otprilike polovina roba prevozi morem, objavio je europski statistički ured Eurostat u povodu Svjetskog dana pomorskog prometa 29. rujna, koji se ove godine obilježava pod motom “Brodarstvo: neophodno za svijet”.

pomorski-promet-robna-razmjena-midiU 2015. godini vrijednost trgovinske robne razmjene EU-a s trećim zemljama pomorskim putevima dosegnula je otprilike 1.777 milijardi eura, što je oko 51 posto ukupne robne trgovine EU-a.

Pritom je 53 posto uvezene robe u EU pristiglo morskim putem, dok je EU u treće zemlje 48 posto izvoza isporučio pomorskim putevima.

Prijevoz robe pomorskim putevima blago je porastao u EU u posljednjih deset godina. Primjerice, 2006. godine je manje od polovine europske trgovine robama s trećim zemljama, odnosno 47 posto, obavljeno morskim putem.

Pomorski promet bio je 2015. glavni način prijevoza u većini zemalja članica. Najveći udio robne trgovine pomorskim putevima sa zemljama koje nisu članice EU-a zabilježen je u Portugalu, 81 posto vrijednosti trgovine.

Slijedi Cipar s 80 posto, Grčka sa 77 posto, Španjolska sa 74 posto, Malta sa 67 posto te Italija i Finska, sa 61 odnosno 60 posto. Udjele veće od 50 posto zabilježile su još Nizozemska, Rumunjska, Bugarska, Danska i Njemačka.

Na suprotnom kraju ljestvice, najmanji pomorski promet u trgovini robom zabilježen je u Češkoj (12 posto), Luksemburgu (19 posto), Irskoj i Latviji ( obje 27 posto), te Austriji (31 posto) i Hrvatskoj (35 posto).

Ukupna bruto težina robe pretovarene u europskim lukama u 2014. procijenjena je na blizu 4 milijarde tona, s tim da je 10 najveći europskih teretnih luka ostvarilo gotovo trećinu ukupne tonaže robe pretovarene u lukama EU-a.

ROTTERDAM, ANTWERPEN I HAMBURG VODEĆE LUKE
Prema podacima iz 2014., vodeće teretne EU luke bile su one na Sjevernom moru – Rotterdam, Antwerpen i Hamburg, kroz koje je zajedno prošla gotovo petina (19,2 posto) ukupne mase proizvoda pretovarenih u europskim lukama.

U nizozemskom Rotterdamu pretovareno je te godine gotovo 422 milijuna tona robe ili 11 posto ukupnog pretovara u EU. U belgijskom Antwerpenu bilo je pretovareno 180 milijuna tona ili 5 posto ukupne bruto težine roba, a u njemačkom Hamburgu 126 milijuna tona odnosno 3 posto.

Slijedi Amsterdam, s pretovarom 97 milijuna tona roba odnosno 3 posto ukupnog iznosa, španjolski Algeciras sa 76 milijuna tona ili udjelom od 2 posto, te francuski Marseilles sa 74 milijuna tona, također 2 posto udjela. (SEEbiz.eu/Hina)