“Povećanje trošarina vodi u propast duhansku industriju BiH”

Usklađivanje visine trošarina na duhanske prerađevine u BiH s trošarinama u Europskoj uniji vodi uništavanju duhanske industrije u Bosni i Hercegovini.

To tvrde tamošnje tvornice duhana, ali i stručnjaci, smatrajući kako država treba mijenjati politiku trošarina ukoliko želi sačuvati postojeću proizvodnju duhanskih prerađevina i duhana.

Od 1. siječnja 2011. godine posebna trošarina na cigarete bit će povećana s 0,30 na 0,45 KM po kutiji, dok će minimalna trošarina iznositi 1,08 KM po kutiji cigareta.

Ovo je samo jedno od povećanja trošarina od 15 feninga po paklici svake godine, definirano Zakonom o trošarinama BiH, koje je započelo lani, a bit će nastavljeno sve do 2014. kako bi trošarina u BiH bila izjednačena s europskom.

Povećanje trošarina, smatraju domaći proizvođači, ide na ruku globalnim igračima koji su proizvodnju pozicionirali u zemljama regije, s obzirom na to da će luksuznije vrste cigareta koje oni proizvode biti tek nešto malo skuplje od domaćih jeftinih vrsta cigareta.

Nagovještaj ovakvog slijeda događaja stigao je istovremeno s objavom novih trošarina kada je “Philip Morris” prijavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH cijenu brenda Marlboro proizvedenog u niškoj fabrici od tri KM, dok će domaće najjeftinije cigarete, prema kalkulacijama koje se još prave, od 1. siječnja 2011. godine koštati oko dvije KM.

Zbog male razlike u cijeni, vjeruju domaći proizvođači, mnogi pušači preći će na luksuznije strane brendove, tim prije što oni imaju svjetsku reputaciju i snažno su marketinški podržani.

“Smanjenje cjenovnog jaza između jeftinih i skupih vrsta cigareta dovest će do pada prodaje i tržišnog udjela domaćih proizvođača, koji će doći u sve težu situaciju”, kaže Sead Hadžimušić, direktor prodaje u Tvornici duhana Sarajevo, te dodaje kako je usklađivanje trošarina dio globalne politike na koju državne strukture u BiH nemaju odgovor.

“Država nema sluha za domaću proizvodnju. Na ovaj način nije ugrožena samo proizvodnja cigareta, nego i proizvodnja duhana i radna mjesta u njoj, a u BiH se oko 5.000 domaćinstava bavi ovom vrstom proizvodnje”, naglašava Hadžimušić dodajući da je potrebno mijenjati regulativu kako bi bh. proizvođači mogli biti konkurentni na tržištu.

Strani proizvođači cigareta smatraju postupni rast trošarina u BiH razumnom odlukom neizbježnom u procesu pridruživanja BiH Europskoj uniji.

“Na tržištu će se pojaviti sve više robnih marki u istim cjenovnim razredima. Potrošači će za svoj novac tada biti u prilici da među više ponuđenih izaberu najkvalitetnije proizvode, što mi vidimo kao priliku da se visokim standardom kvalitete svojih robnih marki približimo većem broju punoljetnih potrošača na bh. trzištu”, kaže Sandra Kasalo-Fazlić, menadžer korporativnih komunikacija u kompaniji “Japan Tobacco International”.

Ona također dodaje kako prilikom porasta trošarina, koje predstavljaju značajan izvor prihoda za državni proračun, treba voditi računa i o porastu trošarina u susjednim zemljama kako bi se izbjegla mogućnost krijumčarenja cigareta.

Politika trošarina u BiH potopit će domaću proizvodnju cigareta i duhana, smatra Jago Lasić, predsjednik Privredne komore FBiH.

“Čudi me da se država odlučila na linearno povećanje trošarina, umjesto da je kroz Zakon o duhanu zaštitila domaću proizvodnju. Ukoliko bi postupila na takav način, došlo bi do povećanja cijena uvoznih cigareta, dok bi cijene domaćih cigareta ostale niže, a prihodi od trošarina ne bi se mijenjali s obzirom na stabilnu potrošnju duhanskih prerađevina od oko 8.500 tona godišnje”, kaže Lasić. (Nezavisne novine)