Predstavljena studija “Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize”

U Zagrebu je danas predstavljena studija Ekonomskog instituta pod nazivom “Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize” (srpanj 2010.), čiji su naručitelji Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Istraživanje prikazano u studiji analiziralo je učinke krize na trgovinu na malo temeljem primarnih podataka prikupljenih anketnim istraživanjem maloprodajnih subjekata (trgovačkih društava i obrtnika), s ciljem da se analiziraju njihovo poslovanje i stavovi te da prijedlog mjera maloprodajne politike u uvjetima krize.

– Trgovina je osjetila posljedice kretanja u čitavom gospodarstvu, trgovci su suočeni s deflacijom i padom marži te se na tržištu vodi ozbiljna bitka za svakog kupca, rekla je Ljerka Puljić, predsjednica Udruženja trgovine pri HGK , dodajući kako su ozbiljnim padom profitabilnosti najviše pogođeni upravo maloprodavači.

Anketno istraživanje Ekonomskog instituta prisutnima je predstavio dr. sc. Ivan Damir Anić koji je naglasio kako je studija primarno pokazala da se gospodarska kriza najviše odrazila na sektor maloprodaje.

Nakon razdoblja rasta od 2006. do 2008. trgovačka društva u uzorku bilježe u 2009. godini stagnaciju prihoda (indeks od 100,9), a kako su troškovi poslovanja i financijski rashodi povećani za 8%, to se odrazilo na smanjenje dobiti maloprodavača.

Kriza je imala negativniji utjecaj na tvrtke koje posluju u djelatnosti neprehrane, nego na one koje koje posluju u djelatnosti prehrane. U 2009. godini u odnosu na 2008. godinu prihodi u sektoru prehrambenih proizvoda stagniraju (indeks 101,9), dok su oni u sektoru neprehrane smanjeni (indeks 95,2).

Kriza se negativno odrazila i na obrtničku trgovinu. Smanjeni su prihodi u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu za 7,6%, a rashodi za 3,4%, što se odrazilo na smanjenje dobiti obrtničke trgovine. Velika trgovačka društva su povećala, a mala i srednja trgovačka društava te obrtnička trgovina smanjili tržišni udio.

Nadalje, istraživanje je pokazalo da je pad potražnje najveći ograničavajući čimbenik u hrvatskoj maloprodaji te da zajedno s rastućim eksternim troškovima (posebice financijskim rashodima) utječe na pad profitabilnosti maloprodavača.

Kao ograničavajući čimbenici razvoja maloprodajnih tvrtki navode se  i nelikvidnost u gospodarstvu, porezno opterećenje, siva ekonomija, nelojalna konkurencija te nepovoljni uvjeti kreditiranja.

Stavovi maloprodavača odražavaju vrhunac krize. No, istraživanje je identificiralo i dvije grupe antikriznih mjera koje tvrtke provode: mjere usmjerene prema smanjivanju troškova poslovanja i mjere usmjerene prema privlačenju kupaca s kvalitetnijom uslugom i nižim cijenama. Od ostalih mjera ističu se one koje se odnose na smanjenje nabavne vrijednosti trgovačke robe, smanjenje troškova poslovanja i povećanje prihoda od prodaje.

U svrhu povećanja prihoda od prodaje istraživanje je pokazalo da važnu ulogu imaju zadržavanje lojalnih kupaca, inovacije, ulaganje u marketing, razvoj vlastitih trgovačkih marki, poboljšanje kvalitete usluge i efikasna promocija.

Ankete su pokazale da su maloprodavači koji su ostvarili rast prihoda i u vrijeme krize nastavili s ulaganjem u širenje prodajne mreže i razvoj. Isto tako, istraživanje potvrđuje pozitivne efekte udruživanja odnosno da poduzeća koja se udružuju u kupovne grupe za zajedničku nabavu robe ostvaruju veću profitabilnost od onih poduzeća koja se ne udružuju te da je povećana prodaja trgovačkih marki.

Nakon održane prezentacije studije prisutnima se obratio predsjednik HOK-a Mato Topić koji je naglasio važnost suradnje svih institucija kako bi se pomoglo malotrgovcima koji su najviše pogođeni krizom.

Istaknuo je važnost sudjelovanja trgovaca prilikom donošenja zakona, zbog čega je i HOK uputio pismo predsjednici Vlade RH, te je dodao kako će HOK uložiti sve napore kako bi u suradnji s HGK utjecao na provedbu Vladinih mjera gospodarskog oporavka s ciljem zaustavljanja pada profitabilnosti trgovine.

Potpredsjednica HGK Vesna Trnokop Tanta pohvalila je istraživanje te podržala namjeru da se ono nastavi s ciljem sustavnog praćenja stanja u trgovini i u budućnosti.

– Trgovina je osjetljiva djelatnost i osjeća posljedice zbivanja u čitavom gospodarstvu. Mi ćemo i dalje inzistirati na onim mjerama koje mogu pomoći u racionalizaciji i olakšavanju vašeg poslovanja, ali i otvaranju putova kojima će vaše inicijative doprijeti do mjerodavnih institucija odnosno Vlade RH, poručila je trgovcima Trnokop Tanta.

Državni tajnik u MINGORP-u Ruđer Friganović je zaključio da su problemi trgovine sustavnog karaktera i odraz su problema s kojima se trenutno suočava čitavo gospodarstvo. Podržao je inicijativu za aktivnijim sudjelovanjem trgovaca na izradi i prijedloga propisa i to putem obiju Komora te naglasio kako se mora razmotriti način na koji će se ova inicijativa provesti u praksu. Naglasio je kako Ministarstvo radi na poboljšanju regulative koja se odnosi na prodaju robe ispod nabavne cijene te na izradi prijedloga mjera za suzbijanje sive ekonomije.

Prijedlog mjera za izlazak iz krize putem anketnog istraživanja pokazalo je da se očekivanja maloprodavača trgovačkih društava i obrtnika u pogledu mjera države u području maloprodaje dijelom podudaraju s Programom gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske.

Te se mjere odnose na smanjenje i uklanjanje neporeznih davanja, rješavanje problema nelikvidnosti, pojednostavljenje poslovanja malih i srednjih poduzetnika, ulaganje u istraživanje, razvoj i nove tehnologije.

Maloprodavači očekuju od države veće napore u smanjivanju eksternih troškova, suzbijanju sive ekonomije, većoj efikasnosti zaštite tržišnog natjecanja i većoj fleksibilnosti na tržištu rada. Znatan dio maloprodavača je istaknuo da je važna i izrada razvojnog programa za sektor trgovine u Republici Hrvatskoj, ističe se u priopćenju HGK.