U fokusuProfil kompanije: GRANOLIO d.d.

Profil kompanije: GRANOLIO d.d.

Iako se dionicom u pravilu trguje svega nekoliko trgovinskih dana svakog mjeseca, promatrano u protrgovanim količinama, likvidnost dionice je vrlo visoka budući da se trgovanje odvija među većim investitorima. Prosječna vrijednost transakcije kroz ovu godinu je iznad 1,3 milijuna kuna

Tvrtka Granolio d.d. osnovana je u prosincu 1996. godine sa sjedištem u Zagrebu. Osnovna djelatnost tvrtke je trgovina žitaricama, uljaricama, komponentama stočne hrane, živom stokom i mesom.

Poslovanje tvrtke 2001. godine prošireno je i na proizvodnju koja se danas obavlja u nekoliko različitih prehrambenih i prerađivačkih industrija. Grupa prati svoje poslovanje kroz četiri poslovna segmenta: Mlinarstvo, Mljekarstvo i proizvodnja sira, Veleprodaja te Ostalo.

Mlinarstvo je segment koji obuhvaća proizvodnju i prodaju brašna. Ovaj segment poslovanja zastupljen je isključivo u matičnom društvu.

Mljekarstvo i proizvodnja sira (u nastavku teksta “Mljekarstvo”) obuhvaća proizvodnju i prodaju sira realiziranu u društvu Zdenka – mliječni proizvodi d.o.o. te proizvodnju i prodaju mlijeka na mliječnim farmama u društvima Zdenačka farma d.o.o. te Žitar d.o.o.

Veleprodaja je segment koji obuhvaća trgovinu žitaricama, uljaricama i repromaterijalom za sjetvu zastupljenu u društvima Granolio d.d. i Žitar d.o.o. Segment Ostalo obuhvaća proizvodnju stočne hrane (Žitar d.o.o.), tov svinja i junadi (Žitar d.o.o., tov junadi u društvu Granolio d.d.) te usluge silosa i skladištenja trgovačke robe (Granolio d.d., Žitar d.o.o. i Prerada žitarica d.o.o.).

OSNOVNE BROJKE
U mlinarskoj industriji s više od 100.000 tona samljevene pšenice godišnje imaju vodeću poziciju u Hrvatskoj, s udjelom većim od 20%, a u svojim silosnim kapacitetima mogu uskladištiti više od 90.000 tona žitarica i uljarica. Granolio je tržišni lider u proizvodnji pšeničnog brašna.

Proizvodnju i otkup poljoprivrednih proizvoda s kooperantima organiziraju na više od 45.000 ha. U stočarstvu posjeduju farmu kapaciteta 500 muznih krava, a u suradnji s brojnim kooperantima organiziraju proizvodnju junadi u tovu.

U suradnji sa strateškim partnerom, tvrtkom Cautio d.o.o. iz Našica, u mliječnoj industriji prerađuju približno 50.000 litara mlijeka dnevno, a u stočarstvu imaju farmu s 300 muznih krava, farmu s 2.800 svinja u tovu te farmu s 200 junadi u tovu.

Raspolažu s približno 68.500 tona skladišnih kapaciteta za žitarice i uljarice te proizvodnjom stočne hrane od približno 30.000 tona, a u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji obrađuju više od 1.200 ha oranica te posjeduju 3,5 ha staklenika.

Proizvodnju i otkup poljoprivrednih proizvoda s kooperantima i u suradnji s tvrtkom Cautio d.o.o. organiziraju na više od 8.000 ha. U svom poslovanju tvrtka primjenjuje ISO 9001:2008, IFS i HACCP standarde.

AKTUALNO POSLOVANJE GRUPE
Poslovni prihodi Granolio grupe porasli su tijekom 2015. za 15% u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultat rasta u segmentima tradinga, mlinarstva i proizvodnje sira. Operativni rezultat prije financijskih prihoda i troškova te poreza (EBIT) značajno je poboljšan u odnosu na prethodnu godinu.

Osim boljih rezultata ostvarenih operativnom djelatnošću, jedan od razloga je i to što EBIT za 2014. godinu sadrži trošak vrijednosnih usklađenja potraživanja u ukupnoj vrijednosti 18,9 milijuna kuna, dok na dan 31. prosinca 2015. godine nisu identificirane indikacije na umanjenje vrijednosti imovine.

Trošak kamata na financijske obveze u matičnom društvu u 2015. godini niži je za 9 milijuna kuna. Istodobno, neto dug Grupe u prošloj je godini smanjen za 74 milijuna kuna, što je financirano iz operativnog rezultata i promjena obrtnog kapitala.

Ključni financijski pokazatelji društva Granolio d.d. u 2015. godini znatno su povoljniji u usporedbi s godinom ranije te su ostvareni značajno bolji rezultati u gotovo svim segmentima poslovanja. Znakovito je to da je vrijednost izvoza u 2015. godini činila 31% ukupnih prihoda od prodaje, dok je u 2014. godini imala udio od tek 8%.

U prvih šest mjeseci 2016. godine operativni rezultat prije financijskih prihoda i troškova te poreza (EBIT) poboljšan je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a jedan od razloga je i to što EBIT za polugodišnje razdoblje 2015. godine sadrži jednokratne troškove koji su rezultat racionalizacije proizvodnog procesa, dok u prvom polugodištu ove godine nije bilo sličnih troškova.

Unatoč nižim prihodima od prodaje, ključni pokazatelji operativnog poslovanja društva Granolio d.d. u prvih šest mjeseci ove godine povoljniji su u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Negativan neto rezultat posljedica je negativnog financijskog rezultata, odnosno smanjenih financijskih prihoda.

POVEZANA DRUŠTVA
Kod povezanog društva Zdenka d.o.o. porast prihoda zabilježen je u prodaji gotovo svih kategorija proizvoda, posebice u prodaji polutvrdih i topljenih sireva, dok je u prodaji tvrdih sireva zabilježen pad prihoda.

Povećanje prihoda rezultat je povećane količinske prodaje proizvoda, a kod pojedinih kategorija proizvoda i povećanja prosječnih prodajnih cijena.

Prodaja na dijelu proizvoda ostvarena je uz nižu maržu u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Porast prihoda zabilježen je kako u prodaji na domaćem tržištu, tako i na inozemnim tržištima. Glavnina izvoza ostvaruje se sa susjednim zemljama: BiH, Slovenijom, Srbijom i Makedonijom, koje čine oko 84% ukupnog izvoza.

Društvo Žitar zabilježilo je značajan porast prihoda u segmentu veleprodaje. U prvom polugodištu 2016. godine sklopljen je značajan posao prodaje pšenice u ukupnoj vrijednosti 44 milijuna kuna, od čega je dio ostvaren unutar Granolio grupe.

Osim prodaje pšenice, zabilježen je porast i u prodaji mineralnih gnojiva. Društvo je u veleprodaji ostvarilo nešto niže marže nego u istom razdoblju prošle godine. Vrijednost EBITDA-e je niža dijelom zbog nižih prodajnih marži u segmentu veleprodaje te dijelom zbog rasta troška zaposlenika uslijed povećanja prosječnog broja zaposlenih u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U prvom polugodištu 2016. godine ukupna isporuka mlijeka Zdenačke farme iznosila je 2,4 milijuna kg. Prosječna prodajna cijena ostvarena u šestomjesečnom razdoblju ove godine niža je za 14% od prosječne prodajne cijene ostvarene u istom razdoblju prošle godine.

Početkom prošle godine, Društvo je imalo jednokratni trošak u vrijednosti od oko 0,5 milijuna kuna, dok troškovi u prvom polugodištu 2016. godine ne sadrže izvanredne troškove.

Prerada žitarica d.o.o. je društvo koje se bavi skladištenjem roba te skladištenjem i sušenjem žitarica. S obzirom na sezonalnost poslovanja, značajniji promet društvo ostvaruje krajem godine, dok je značajan dio troškova fiksne prirode.

VISOKA LIKVIDNOST
Iz dobiti ostvarene u 2015. godini, Granolio je polovinom ove godine isplatio dividendu od 0,50 kuna po dionici, što na tekuću cijenu predstavlja prinos od 0,39%.

Tijekom 2016. godine tržišna vrijednost Granolija kretala se inverzno od indeksa: Crobex zaključno s nadnevkom 30. rujna bilježi rast od 14,9%, dok je dionica Granolija zabilježila pad od 11%.

Iako se dionicom u pravilu trguje svega nekoliko trgovinskih dana svakog mjeseca, promatrano u protrgovanim količinama, likvidnost dionice je vrlo visoka budući da se trgovanje odvija među većim investitorima.

Prosječna vrijednost transakcije kroz ovu godinu je iznad 1,3 milijuna kuna.

Najnovije objave

U PIK Vrbovec stiglo 12 novih MAN kamiona

S prosječno 9.000.000 km i 8.500 dostavnih mjesta godišnje, te frekvencijom dostava do šest puta tjedno, cilj je tvrtke osigurati hladni lanac i najviše...

izlog

BIPA je sada dostupna na Glovu, s brzom dostavom u 22 grada

Korisnici Glovo aplikacije imat će pristup preko 7000 proizvoda, u 15 različitih kategorija, uz brzu dostavu na njihova vrata za manje od 35 minuta Glovo,...