kutjevo-ftd-777Od početka godine nije bilo bitnih pomaka u tržišnoj cijeni dionice a niti u likvidnosti. Prosječno dnevno trgovanje promatrano od početka 2012. godine do danas iznosi oko 10,6 tisuća kuna, što nije iznenađujuće budući da se trgovanje odvija isključivo među malim dioničarima

Povijesni početak stvaranja tvrtke Kutjevo d.d. Kutjevo usko je vezan uz razvoj njezine glavne djelatnosti – vinogradarstva.

Tijekom vremena događale su se brojne promjene po pitanju vlasništva poljoprivrednih gospodarstava, vinograda i podruma na području Požeške kotline, kao što su feudalna crkvena i državna ili plemićka vlastelinstva, zatim građansko-kapitalistički posjedi, a nakon Drugog svjetskog rata, integracijom nekoliko sitnih ekonomija, poljoprivrednih zadruga, manjih poljoprivrednih imanja te dijela prerađivačko-prehrambenih kapaciteta s područja Požeške kotline, nastaje PPK Kutjevo.

Tvrtka postaje nositelj razvoja požeškog kraja. Poslovi kojima se bavila obuhvaćali su djelatnosti vezane za poljoprivrednu proizvodnju od sirovina do finalnih proizvoda. Godine 2003. tvrtka je privatizirana, a većinski paket dionica kupuje tvrtka Božjakovina d.d., vlasnik koje je poduzetnik Enver Moralić.

rdig-bilanca-kutjevoDanas je proizvodnja organizirana u tri sektora: vinogradarska proizvodnja unutar koje se nalazi PJ Vinogradarstvo i vinarstvo i PJ Agroturizam, biljna proizvodnja unutar koje se nalazi PJ Ratarstvo, PJ Sjemenarstvo, PJ Kooperacija i PJ Požežanka te stočarska proizvodnja unutar koje se nalazi PJ Stočarstvo i PJ Papuk.

CERTIFICIRANA KVALITETA
Stroga politika kvalitete u Kutjevu je certificirana sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 kojim se povećava zadovoljstvo kupaca kroz povećanu kontrolu kvalitete proizvoda i usluga, rokova isporuke, cijenu i ostale čimbenike važne za ispunjenje potreba i želja potrošača.

Osim toga, u poslovne procese je implementiran i HACCP sustav koji ima za cilj osigurati identifikaciju, procjenu i kontrolu svih opasnosti koje bi mogle utjecati na zdravlje potrošača, osigurati vanjsku komunikaciju kroz lanac prehrane vezanu uz sigurnost proizvoda te internu komunikaciju vezanu uz razvoj, implementaciju i osuvremenjivanje HACCP sustava.

Periodičkim ocjenjivanjem i analizom sustava, zahvaljujući korištenju recentnih informacija, omogućuje se kontrola potencijalnih opasnosti unutar sustava, a naglasak je na preventivnim radnjama gdje se prema unaprijed utvrđenim postupcima kontroliraju svi potencijalni rizici.

PROIZVODI KUTJEVA
Vinogradarska djelatnost u Kutjevu ima najdužu pisanu povijest i tradiciju od gotovo 800 godina. Nastala je izgradnjom srednjovjekovnog cistercitskog podruma 1232. godine, koji i danas živi svojim punim podrumskim životom.

kutjevo-trzisni-podaciMijenjali su se osvajači i vlasnici podruma, no vinska tradicija podruma i kutjevačkog kraja uspjela se sačuvati.

Koncem 19. stoljeća tadašnji vlasnici Turkovići proširuju podrum i podižu nove vinograde, tako da su koncem 1945. godine predali u nacionalizaciju 50 hektara rodnih vinograda.

Od 1948. – 1983. glavni enolog i upravitelj vinarije je Ivan Jambrović, vizionar koji je uzdigao Kutjevo u sam vrh proizvođača tadašnje države.

Godine 2003. nakon privatizacije vinarstvo u Kutjevu doživljava novi zamah, sade se novi hektari vinograda i ozbiljnije nastupa na međunarodnom tržištu.

Kutjevo i kutjevačka vina postala su jedan od simbola hrvatske kontinentalne vinske kulture. Kutjevačko vinogorje leži na južnim padinama Papuka i Krndije, većinom na blago nagnutim terenima nadmorske visine do 200 m, a rjeđe na niskom brdovitom reljefu, na kojem se vinogradi penju i do 300 m nadmorske visine.

Graševina je najraširenija i najpoznatija sorta, a uz nju su, rajonizacijom vinogradarstva, preporučene sorte još i pinot bijeli i sivi, chardonnay, traminac, rajnski rizling, rizvanac, sauvignon te plemenka bijela i crvena.

kutjevo-vlasnik-nostilje-racunaZa dobivanje crnih vina preporučene su sorte pinot crni, frankovka, ružica, zweigelt, merlot i gamay.

Visoko kvalitetni sortiment proizvodnje grožđa omogućava i proizvodnju poznatih kutjevačkih vina visoke kvalitete, o čemu svjedoče brojne medalje i priznanja dobivena na sajmovima i izložbama u zemlji i svijetu.

U paleti vina Kutjevo proizvodi kvalitetnu i vrhunsku graševinu, vrhunski chardonnay, kutjevački rose, kvalitetni sivi i vrhunski crni pinot te vrhunski traminac.

Također, u spomen na cistercite – graditelje Kutjevačkog podruma iz 13. stoljeća Kutjevo proizvodi liniju de Gotho i to graševina 2015, crni pinot 2012 te aureus chardonnay 2011.

Postoji i linija Maximo i to crnih vina Maximo Nero 2011 od sorti cabernet sauvignon, merlot i syrah te bijelih vina Maximo Bianco 2013 (sauvignon blanc i traminac).

Pjenušac Maximo Brut 2011 proizvodi se od graševine. Osim vina, Kutjevo potrošačima nudi i paletu svježeg mesa te pekarskih proizvoda i to kruh i peciva, gotove proizvode od tijesta (tijesto za pizzu, kolač s makom te kolač s orasima).

Proizvodi se i brašno T-550 u pakiranjima od 1 i 5 kg, brašno T-400 oštro i meko u pakiranju od 1 kg i oštro T-400 u pakiranju od 5 kg te pšeničnu krupicu u pakiranju od 1 kg.

REZULTATI GRUPE U 2015.
Kutjevo d.d. Kutjevo je 100%-tni vlasnik sljedećih poduzeća: Veterinarska ambulanta Kooperacija d.o.o., Kutjevo trgovina d.o.o., Kutjevački podrum d.o.o. i Papuk d.o.o. Osim toga, Kutjevo d.d. većinski je vlasnik poduzeća Đakovačka vina d.d. Drenje te poduzeća “Mellita”- pčelarska centrala d.o.o. Velika Gorica.

Svi prikazani podaci u ovoj analizi su konsolidirani pokazatelji poslovanja te se odnose na rezultate svih spomenutih poduzeća u sklopu grupe Kutjevo.

kutjevo-financijski-rezultatiUkupni prihodi grupe Kutjevo lani su iznosili 333,96 milijuna kuna te su za 4,4% veći u odnosu na 2014. godinu, pri čemu su prihodi od prodaje veći za 5,7%, a ostali poslovni prihodi manji za 16%.

U poslovnim prihodima ostvaren je rast prihoda na domaćem i na inozemnom tržištu, a također je povećana prodaja proizvoda i robe.

Prihodi od subvencija, premija i regresa koji su uključeni u poslovne prihode za 2015. iznose 25,63 milijuna kuna te uključuju prihode od vladinih potpora koje su primljene u svrhu subvencija za tekuću poljoprivrednu proizvodnju.

Poslovni rashodi Grupe Kutjevo povećani su za 4,2% u odnosu na prethodnu godinu i to prije svega zbog povećanja troškova sirovina i materijala i vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine (ispravak potraživanja).

Ostvarena konsolidirana bruto dobit za 2015. iznosi 3,97 milijuna kuna, pri čemu na porez na dobit otpada 2,22 milijuna kuna, a neto dobit iznosi 1,75 milijuna kuna. Neto dobit prethodne godine iznosila je 735.160 kn.

Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje na kredit smanjena su za 21%. Dugoročna potraživanja nastala su po ugovorima o zajedničkom podizanju vinograda s kooperantima.

Potraživanja od kooperanata čiji vinogradi počinju davati rod prenose se na dugoročna potraživanja za dane kredite (zajmove). Potraživanja su osigurana zalogom na nekretninama kooperanata.

Dugoročne obveze smanjene su za 31,46 milijuna kuna ili 25,14% i to zbog otplate tj. smanjenja obveza za neplaćene poreze i doprinose po reprogramu, te smanjenja obveza za kredite i zajmove.

kutjevo-likvidnostS obzirom na dosadašnje rezultate poslovanja pojedinih djelatnosti poduzeća, kao i procjenu menadžmenta o budućim kretanjima i promjenama u makro okruženju, u narednom razdoblju društvo planira više sredstava usmjeriti na intenzivniji razvoj stočarske proizvodnje tj. junadi, te tako postići stvaranje dodane vrijednosti na postojeću ratarsku proizvodnju.

Povećanjem stočarske proizvodnje nastoje osigurati neophodnu sigurnost u opskrbi sirovinama vlastite mesne industrije, što će omogućiti veću proizvodnju mesa i mesnih prerađevina.

U području vinogradarstva i vinarstva osnovni je cilj održavanje visoke kvalitete vina i zadržavanje uloge lidera u izvozu kvalitetnih i vrhunskih vina iz Republike Hrvatske.

kutjevo_podrum_7S obzirom na povećanje proizvodnje i otkupa grožđa pokušat će ostvariti značajniji iskorak na sada aktualna, kao i neka nova inozemna tržišta.

Povećanje obujma proizvodnje dosad potvrđenog sortimenta sjemena, te uvođenje proizvodnje sjemena novih ratarskih i povrtlarskih kultura osnovna je orijentacija u sjemenarskoj proizvodnji.

Time žele postići veći stupanj rentabilnosti korištenja raspoloživih ratarskih površina kojima gospodari poduzeće.

U ostalim djelatnostima poduzimat će se aktivnosti na postizanju praga rentabilnosti i samoodrživosti svake pojedinačne djelatnosti uz konstantno inzistiranje na održavanju visoke kvalitete i prepoznatljivosti proizvoda Grupe.

KRETANJE CIJENE DIONICE
Dana 19. veljače 2016. godine na trgovačkom sudu u Osijeku upisano je povećanje temeljnog kapitala na bazi odluke Izvanredne skupštine Društva od 29. prosinca 2015.

kutjevo-dionice-performansKapital je povećan za 728.500 redovnih dionica burzovne oznake KTJV-R-B, svaka nominalne vrijednosti 50,00 kuna i ukupne vrijednosti 36.425.000 kn. Nakon ovog povećanja upisani kapital društva Kutjevo d.d. iznosi 322.746.450,00 kn i sastoji se od 6.454.929 dionica.

kutjevo-kretanje-dioniceOd početka godine nije bilo bitnih pomaka u tržišnoj cijeni dionice a niti u likvidnosti. Prosječno dnevno trgovanje promatrano od početka 2012. godine do danas iznosi oko 10,6 tisuća kuna, što nije iznenađujuće budući da se trgovanje odvija isključivo među malim dioničarima. Naime, vodećih 10 dioničara predstavlja 97,8% svih dionica serije A.

napomena-credos-kutjevoTijekom 2016. godine Kutjevo će dioničarima isplatiti ukupno 1,46 kuna dividende po dionici, što na trenutnu tržišnu cijenu predstavlja prinos od 7,3%.

Iznos od 0,86 kuna po dionici već je isplaćen polovicom srpnja ove godine i odnosi se na dobit ostvarenu u 2013. godini.

Ostalih 0,60 kuna po dionici bit će isplaćeno do kraja kolovoza i to iz dobiti 2015. godine.

Odjel analize
credos@credos.hr
credos logo