saponina ftd 777U svojih 121 godinu postojanja Saponia je vidjela i dobrih i loših vremena. No, danas je to stabilna tvrtka čija je dionica od početka 2012. godine pa do danas porasla zavidnih 82 posto

Saponia je suvremena tvrtka izgrađena na stogodišnjoj tradiciji i inventivnosti koja se od obrtničke radionice za proizvodnju sapuna razvila do vodećeg proizvođača deterdženata u Hrvatskoj. Počeci ove osječke tvrtke sežu u 1894. godinu kada je Samuel Reinitz u najvećem gradu Slavonije osnovao obrtničku radionicu za proizvodnju sapuna.

lead1Nepuna tri desetljeća kasnije, 1922. godine, radionica se povezuje s tada svjetski poznatom tvrtkom Georga Schichta te se uvode novi proizvodi i povećava proizvodnja.

U tom smislu značajna je 1929. kada je počela proizvodnja VIM-a, abrazivnog sredstva za čišćenje. Tvornice sapuna iz Schichtova koncerna spajaju se 1930. godine s roterdamskim koncernom Lever Brothers.

RAZVOJ POSLOVANJA
Nakon Drugog svjetskog rata tvornica je nacionalizirana i nastavlja raditi pod imenom “Prva tvornica sapuna Osijek”, a od 1953. osječka tvornica nosi svoje današnje ime – Saponia. Godinu prije toga započela je proizvodnja kozmetičkih proizvoda, dok je 1956. proizveden prvi sintetski prašak za pranje bijelog i šarenog rublja Plavi Radion, a godinu potom krenula je i proizvodnja tekućih deterdženata pod robnom markom BIS.

Ta, 1957. godina, zanimljiva je i po tome što je Saponia, kao jedna od prvih tvrtki na ovim prostorima, krenula s provedbom različitih marketinških akcija. Godinu 1959. obilježio je početak proizvodnje sintetskog praška za pranje finog rublja i stvaranje robne marke Nila. Nastavak investicija tijekom 1961. obuhvatio je rekonstrukciju pogona za proizvodnju deterdženata i sapuna te modernizaciju proizvodnje.

lead2Faks Helizim, prvi proizvod na ovim prostorima razvijen na osnovi biološki razgradljivih tenzida koji je sadržavao enzime, započinje s proizvodnjom 1968. godine. Naredne godine sklopljen je ugovor o tehničkoj suradnji s Unileverom, a Saponiji je pripojena i tvornica za otkup i preradu bilja Dalmacijabilje Dubrovnik.

Tijekom 1970-ih je nastavljen razvoj proizvodnje i širenje portfelja proizvoda i brendova. Tako je 1973. na tržište uvedena popularna robna marka pasti za zube Zirodent.

bilanca-RDiGGodine 1975. rekonstruiran je pogon za proizvodnju praškastih deterdženata i podignut kapacitet godišnje proizvodnje na 110.000 tona, a iste godine tvrtka na tržište uvodi tri nove strateške robne marke: Rubel – univerzalni praškasti deterdžent za pranje rublja, Ornel – omekšivač za rublje, i Tipso – tekući deterdžent za pranje posuđa. Dvije godine kasnije Saponia stvara robnu marku Likvi, tekući deterdžent za pranje posuđa, i robnu marku Arf, tekuće sredstvo za čišćenje u kućanstvu.

MODERNIZACIJA PROIZVODNJE
Osamdesete donose daljnji zamah u razvoju tvrtke pa su tako već 1981. na izdvojenoj lokaciji u Nemetinu puštene u rad nove suvremene tvornice za proizvodnju tekućih deterdženata i toaletno-kozmetičkih proizvoda kao i distribucijski centar.

novcani tijek-promjene kapitala vlasnik nositelj racunaDeset godina kasnije, tijekom Domovinskog rata, Saponia je pretrpjela velike štete na objektima i jedan je od najvećih ratnih stradalnika, no već 1992. uspostavljena je redovita poratna proizvodnja i otpočela obnova tvornice.

Godine 1994. Saponia postaje dioničko društvo, a 1998. je privatizirana i započinje snažan investicijsko-razvojni ciklus.

Godine 2002. rekonstruiran je pogon za proizvodnju praškastih deterdženata, čime je modernizirana tehnologija proizvodnje u skladu s najsuvremenijim trendovima.

Obnovljeno je skladište gotove robe u Nemetinu na površini od 13.000 četvornih metara korisnoga skladišnog prostora, a 2004. puštena su u rad automatska postrojenja za pakiranje praškastih i tekućih deterdženata te pasti za zube, kao i robotizirani paletizatori.

Proizvedena je i višebojna pasta za zube, a iste godine Saponia obilježava 110 godina postojanja i uspješnog rada. Već godinu iza otvoren je novi pogon za proizvodnju plastične ambalaže te je Saponiji uručen i Certifikat ISO 14001 koji potvrđuje da je tvrtka uspostavila sustav upravljanja okolišem.

Godine 2007. uveden je Eurocompact standard proizvodnje, dok je 2011. u proizvodnju uvedena linija Natural&Sensitive koja je dermatološki ispitana i namijenjena potrošačima s najosjetljivijom kožom te Active nature linija sredstava za čišćenje. Godine 2013. u rad je puštena moderna linija za proizvodnju krutih toaletnih sapuna koja je omogućila i razvoj potpuno novog brenda u toj kategoriji proizvoda: B-Safe.

Najnovija investicija provedena je u kolovozu 2015. godine kada je Saponia preselila proizvodnju industrijskih tekućih deterdženata iz tvornice u Donjem Gradu u Nemetin, u halu svoje prijeratne tvornice tekućih deterdženata.

POSLOVANJE GRUPE SAPONIA
Ovisna društva obuhvaćena ovim izvještajima s kojima je Saponia d.d. direktno vlasnički povezana su Kandit d.o.o. Osijek, Maraska d.d. Zadar, Mercos d.o.o. Osijek, Dalmatien GmbH Klagenfurt, Saponia Komerc d.o.e.l. Skopje, Saponia Commerce d.o.o. Ljubljana i Saponia Commerce d.o.o. Beograd.

pokazatelj poslovanjaSaponia u prethodnoj poslovnoj godini nije imala kapitalna ulaganja u nova društva, ali je u 2015. prodala udjel Saponia Komerc d.o.e.l. Skopje. Najznačajniji događaj u 2014. bio je pridruživanje društva Kandit d.o.o.

Grupi Saponia. Imajući to na umu, u 2014. godini ostvareni su ukupni prihodi od 1.056,4 milijuna kuna, poslovni prihodi u iznosu od 1.047,4 milijun kuna, oboje uz trend rasta od 31%, dok prihodi od prodaje iznose 1.008,6 milijuna kuna uz rast od 28,4%.

Prihodi od prodaje čine 95,5% ukupnih prihoda, a u njima prihodi od prodaje na hrvatskom tržištu sudjeluju s 54,4%, dok prihodi od prodaje u inozemstvu sudjeluju s 45,6% udjela.

profitabilnost-fundamentalni pokazateljiUkupni rashodi u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 1.047,2 milijuna kuna i veći su 31,2% u odnosu na godinu prije toga.

Ostvarena dobit prije oporezivanja od 9,3 milijuna kuna rezultat je ostvarene poslovne dobiti od 23,4 milijuna kuna i gubitka iz financijskih aktivnosti od 14,2 milijuna kuna. Ostvarena dobit nakon pripisa alikvotnog dijela imatelju kapitala matice iznosi 15,5 milijuna kuna u odnosu na 7,3 milijuna kuna iz 2013. godine.

Ukupna imovina Grupe Saponia na dan 31. prosinca 2014. godine iznosila je 1.031,9 milijuna kuna i povećana je u odnosu na stanje krajem 2013. godine za 28,6%.

Vlastiti kapital na kraju 2014. godine iznosio je 331,2 milijuna kuna, što je za 3,7% više u odnosu na 2013. godinu. Ukupna imovina Grupe u 2014. godini financirala se s 57,4% iz dugoročnih izvora te 42,6% iz kratkoročnih obaveza.

KRETANJE CIJENE DIONICE
U prvih šest mjeseci ove godine Grupa Saponia ostvarila je ukupne prihode od 525 milijuna kuna i prihode od prodaje u iznosu od 515,3 milijuna kuna. I jedni i drugi prihodi bilježe rast od 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U promatranom razdoblju ukupni rashodi iznose 520,2 milijuna kuna i veći su za 5,6%.

preformans dionice u odnosu na indexOstvarena dobit prije oporezivanja od 4,8 milijuna kuna rezultat je ostvarene poslovne dobiti od 11,1 milijuna kuna i gubitka iz financijskih aktivnosti od 6,3 milijuna kuna. Ostvarena dobit nakon pripisa alikvotnog dijela imatelja kapitala matice iznosi 4,3 milijuna kuna.

Najveća promjena u promatranom razdoblju odnosi se na povećanje temeljnog kapitala matice Grupe u iznosu od 20 milijuna kuna. Nakon ove transakcije temeljni kapital iznosi 217,6 milijuna kuna. Na bazi prosječnog broja zaposlenika na kraju izvještajnog razdoblja, Grupa Saponia zapošljava 1.332 zaposlenika.

promet i kretanje cijene dioniceZa neovisnog revizora imenovano je društvo Deloitte d.o.o. Zagreb. Saponia d.d. je uvrštena na kotaciju javnih društava na Zagrebačkoj burzi, a temeljni kapital društva iznosi 217.569.200 kuna te je podijeljen na 658.564 dionice bez nominalne vrijednosti.

napomenaNa dan 30. lipnja 2015. u portfelju Društva nalaze se ukupno 3.140 dionice, što čini 0,48% ukupnog kapitala Društva.

Tržišna kapitalizacija iznosi 177.805.694 kuna. Društvo je objavilo vlastiti Kodeks korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze 30. travnja 2008. godine.

Promatrano od početka 2012. godine, prosječno dnevno trgovanje ovom dionicom kreće se na razini oko 50 tisuća kuna.

Cijena dionice od početka ove godine porasla je 5,92%, s 250,01 na 264,80 kuna (zaključna cijena trgovanja na 17. rujna 2015.). Tijekom posljednje dvije godine kompanija nije isplaćivala dividendu.

Credos odjel analize
credos@credos.hr
credos logo