Profil kompanije – VIRO d.d.

Nastavno na odluku o delistiranju, burzovno trgovanje gotovo je prestalo. Od 31. ožujka 2023. pa do 12. svibnja 2023. bile su svega tri transakcije dionicama Vira u kojima je vlasnika promijenilo ukupno 170 dionica.

Tvornica šećera u Virovitici najmlađa je i najmodernija šećerana u Hrvatskoj. Gradnja tvornice započela je 1976., a u probnu proizvodnju puštena je 1980. godine, s dnevnim kapacitetom prerade od 4.000 tona šećerne repe. Tvornica je od početka rada osposobljena i za preradu alternativnih sirovina za proizvodnju šećera, od kojih je najznačajniji uvozni sirovi šećer od šećerne trske. Od 1984. godine tvornica posluje u sastavu PIK-a Virovitica, a prestankom njegova rada 1991. godine ponovno postaje samostalni poslovni subjekt.

Tvornica šećera Virovitica od svog osnivanja nalazila se u izuzetno teškom položaju zbog administrativnog određivanja cijene šećera i nedovoljne količine sirovina, što nije moglo osigurati kvalitetno poslovanje i ostvarivanje dobitka. Situacija se donekle popravila u drugoj polovici 1980-ih godina uvođenjem programa uslužne dorade šećerne repe iz Mađarske i značajnim ulaganjima u proizvodnju šećerne repe. No, 1990-ih veliki uvoz i nekontrolirani ilegalni ulaz šećera ugrozili su domaću proizvodnju i drastično smanjili cijenu šećera, a hrvatske su se šećerane našle pred kolapsom.

U tako teškoj ekonomskoj situaciji Tvornica šećera Virovitica nije mogla dalje poslovati. Osječka tvrtka Novalić kupila je tvornicu 1998. godine, a nedugo nakon toga preuzela ju je nizozemska tvrtka Cosun. Samo godinu dana kasnije nad tvornicom je otvoren stečajni postupak zbog ukupnog dugovanja većeg od 575 milijuna kuna (76,32 milijuna eura).

Nakon restrukturiranja tvornice i zaustavljanja negativnih trendova u poslovanju stvoreni su uvjeti da se prodajom na tržištu pronađu strateški partneri kako bi tvornica izašla iz stečaja i nastavila s radom. Tako su u lipnju 2002. godine tvrtke EOS-Z iz Zagreba i Robić iz Velike Gorice zajedničkom ponudom kupili svu imovinu Tvornice šećera Virovitica u stečaju za iznos od 110 milijuna kuna (14,60 milijuna eura). Istovremeno je osnovana tvrtka Viro, društvo s ograničenom odgovornošću, na koju je prenesena kupljena imovina tvornice. Viro je započeo s radom 5. rujna 2002.

POSLOVNI USTROJ
VIRO d.d. i njegova ovisna društva uključuju četiri trgovačka društva: Viro tvornica šećera s.s. koja je matično društvo te ovisna društva Sladorana d.o.o., Sladorana kooperacija d.o.o. te ovisno društvo Viro BiH d.o.o. Grude, BiH. Sva ovisna društva su u 100%-tnom vlasništvu matične kompanije. Matična kompanija Viro d.d. ima sjedište u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 g s temeljnim kapitalom od 249.600.060 kuna (33,05 milijuna eura) koji je podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Najveći izazov za daljnju proizvodnju bit će osiguranje dostatnih površina za uzgoj šećerne repe

Tvrtka Viro d.o.o. za proizvodnju i trgovinu osnovana je 19. srpnja 2002. godine u Bjelovaru. Od početka djelovanja glavna djelatnost bila joj je proizvodnja šećera. U rujnu 2005. izvršeno je preoblikovanje iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo skraćenog naziva Viro tvornica šećera d.d.

Od kolovoza 2016. u vlasničku strukturu s udjelom od 17% ulazi Cristal financiere iz grupacije Cristal union iz Francuske, jedan od vodećih proizvođača šećera u Europi koji je Viru omogućio jači iskorak na globalno tržište.

U ožujku 2019. upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, osnovana je Hrvatska industrija šećera d.d. (HIŠ) čiji je jedini osnivač tada bila Viro tvornica šećera d.d. Imovina Viro tvornice šećera d.d. i povezanog poduzeća Sladorana d.o.o. te svi zaposleni u proizvodnji šećera i nusproizvoda u preradi šećerne repe prebačeni su na društvo HIŠ d.d. te ono od druge polovice 2019. godine započinje operativno poslovanje u proizvodnji šećera. Viro d.d. uz Sladoranu d.o.o. nastavlja djelovati na tržištu kao jedna od holding kompanija koja upravlja HIŠ-om. Od 2020. godine u zajedničko upravljanje HIŠ-om uključena je i Tvornica šećera Osijek d.o.o. (TŠO), danas pod nazivom Novpros d.o.o. kao drugi dioničar pri čemu 60% vlasništva nad HIŠ-em drži Viro d.d. a 40% Novpros d.o.o.

TRENDOVI U PROIZVODNJI
Dana 20. listopada 2020. godine Viro tvornica šećera d.d., kao matično društvo Viro grupe, pokreće postupak predstečajne nagodbe. Postupak predstečajne nagodbe otvoren je rješenjem suda od 18. prosinca 2020. te usvojen i potvrđen 1. prosinca 2022. čime je Društvo osiguralo nesmetan nastavak poslovanja. Za dva povezana društva Sladoranu d.o.o. i Slavoniju Županja d.d. za koje su također pokrenute predstečajne nagodbe, iste su također pravomoćno okončane presudama Visokog trgovačkog suda i to 23. svibnja 2022. godine za Sladoranu d.o.o. te 21. lipnja 2022. za Slavoniju Županja d.d. Dana 17. prosinca 2022. Slavonija Županja d.d. je prodana te više nije članica Viro grupe.

Viro grupa u 2022. godini ostvarila je ukupne konsolidirane prihode u iznosu 230,93 milijuna kuna

Godina 2022. bila je druga godina u kojoj je proizvodnja šećera objedinjena pod okriljem HIŠ-a d.d. Prerada šećerne repe i proizvodnja šećera odvijala se samo unutar proizvodnog pogona HIŠ-a u Županji, u skladu s dovršenim restrukturiranjem HIŠ-a i raspoloživim sirovinama odnosno sukladno ugovorenoj količini šećerne repe za preradu.

Unatoč godišnjem padu proizvodnje repnog šećera od 27%, postignut je povijesno drugi najbolji rezultat za šećeranu u Županji. Poboljšani su financijski pokazatelji operativnog poslovanja u odnosu na 2021. čemu je velik doprinos dao porast cijene šećera na globalnom a posebno na europskom tržištu. Usmjeravanjem ukupne prerade u jedan proizvodni pogon daje pozitivne efekte ekonomije obujma i bolju konkurentnost prema drugim EU proizvođačima šećera. Najveći izazov za daljnju proizvodnju bit će osiguranje dostatnih površina za uzgoj šećerne repe. Unatoč izdašnim poticajnim mjerama, Hrvatska već pet godina u nizu bilježi pad površina pod ovom kulturom što je bio i glavni uzrok restrukturiranja domaće industrije i zatvaranja dviju tvornica.

FINANCIJSKO POSLOVANJE
Tijekom 2022. godine zadržan je trend smanjenja obujma operativnih aktivnosti koje su tijekom posljednje dvije godine bile svedene na minimum. Najznačajniji dio prihoda i rashoda odnosi se na pravomoćno okončane prethodno spomenute predstečajne nagodbe.

Usvojenom predstečajnom nagodbom od potvrđenih tražbina s pravom glasa i iznosu 151,38 milijuna kuna otpisano je 50% a preostalih 50% isplaćeno je dana 2. siječnja 2023. godine čime je društvo u potpunosti ispunilo svoje obveze. Osporene tražbine bez prava glasa u visini oko 22 milijuna kuna (2,92 milijuna eura) bit će isplaćene sukladno usvojenoj predstečajnoj nagodbi ako iste budu potvrđene pravovaljanim sudskim rješenjem ili nagodbom.

Viro grupa u 2022. godini ostvarila je ukupne konsolidirane prihode u iznosu 230,93 milijuna kuna (30,65 milijuna eura). Ukupni poslovni prihodi iznose 215,95 milijuna kuna (28,66 milijuna eura), dok su financijski prihodi bili 14,98 milijuna kuna (1,99 milijuna eura). Ukupni konsolidirani rashodi iznosili su 299,40 milijuna kuna (39,74 milijuna eura). Poslovni rashodi iznosili su 138,28 milijuna kuna (18,35 milijuna eura), a financijski 129,71 milijuna kuna (17,22 milijuna eura).

Grupa je u poslovnoj 2022. godini ostvarila konsolidirani gubitak od 72,40 milijuna kuna (9,61 milijuna eura). Ključni događaj koji je uzrok gubitka nije bio rezultat poslovnih aktivnosti nego pravomoćno okončanje predstečajnih postupaka u matičnom i ovisnim društvima te uslijed vrijednosnog usklađenja imovine u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima u cilju objektivnog iskaza financijskog položaja Grupe.

KRETANJE CIJENE DIONICE
Glavna skupština dioničara Društva održana dana 28. veljače 2023. godine donijela je odluku o povlačenju dionica s Redovitog tržišta Zagrebačke burze. Navedena odluka stupit će na snagu istekom šest mjeseci od dana njezina upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Društvo će biti dužno od dioničara koji su glasali protiv te odluke i koji to zatraže u roku od dva mjeseca od dana upisa odluke u sudski registar, otkupiti njihove dionice po prosječnoj cijeni ostvarenoj na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu a koja je 8,91 eura po dionici. Protiv odluke o povlačenju uvrštenja dionica glasala su 34 dioničara koji su raspolagali s ukupno 245.085 dionica Društva. Ako bi svi oni iskoristili svoje pravo prodaje, Društvo će za nove trezorske dionice morati izdvojiti ukupno 2.183.707,35 eura.

Nastavno na odluku o delistiranju, burzovno trgovanje gotovo je prestalo. Od 31. ožujka 2023. pa do 12. svibnja 2023. bile su svega tri transakcije dionicama Vira u kojima je vlasnika promijenilo ukupno 170 dionica. U periodu od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2023. likvidnost dionice bila je zapravo solidna za domaće tržište ako uzmemo u obzir da prvih 10 dioničara drži gotovo 91% dionica te da se radi o kompaniji tržišne kapitalizacije od niti 9 milijuna eura. U navedenom periodu prosječno dnevno trgovanje bilo je oko 980 dionica odnosno 6.500 eura.

Napomena
Navedene informacije dane su u svrhu općeg informiranja, nisu preporuka za kupnju ili prodaju te ne mogu biti zamjena za neovisan financijski savjet niti se njihovim objavljivanjem stvara bilo kakva obveza za investicijsko društvo Credos d.o.o. Credos d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom informacija i cijena iz ovog materijala niti jamči za njihovu cjelovitost i točnost. Izvor informacija su javno objavljeni podaci na web stranicama Zagrebačke burze te korporativnim web stranicama promatranih kompanija.

Prethodni članakNovi Zeland zabranjuje i tanke plastične vrećice u supermarketima
Sljedeći članakVaraždinsko bučino ulje postalo 44. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u EU