U okviru promatrane kategorije ukupno je 36,1% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja. Pritom su sredstva za čišćenje staklenih površina u prošloj godini bila najviše podložna prodaji kroz promocije.

Kategoriju sredstava za čišćenje kućanstva čine univerzalna sredstva za čišćenje kućanstva, sredstva za osvježavanje WC kotlića i školjke, sredstva za čišćenje staklenih površina, sredstva za čišćenje toaleta, sredstva za čišćenje namještaja te sredstva za čišćenje tepiha i tapisona. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku dat će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima koji se odnose na 2021. godinu, prodaja ove kategorije vrijednosno je opala za 4,1%, dok je količinska prodaja zabilježila pad od 0,1% u odnosu na prethodnu godinu. U okviru promatrane kategorije ukupno je 36,1% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

U priloženom grafičkom prikazu mogu se vidjeti udjeli promotivne prodaje u ukupnoj vrijednosnoj prodaji tijekom 2021. u usporedbi s prethodnom godinom, prema gore navedenim segmentima.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 98,1% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 1,9%. U odnosu na 2020. godinu, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama ostvarila je porast od 2,9%, dok je prodaja promotivnih pakiranja zabilježila pad od 29,8%. Prema prikazanim podacima vidljivo je da su sredstva za čišćenje staklenih površina bila najviše podložna prodaji kroz promocije.