Po svom životnom stilu korisnici promatrane kategorije su u najvećem postotku “Umjereni obiteljski ljudi”. Pripadnici ovog segmenta predstavljaju prosjek po tome što su umjereni u većini životnih nazora. Važna im je obiteljska harmonija te su skloni brizi za kućanstvo i uređenju doma.

U okviru BRANDpuls istraživanja Hrvatska prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju sredstava za ručno pranje posuđa te brendove unutar nje. Ovi su nam marketinški pokazatelji važni za uspješno vođenje brenda i rano uočavanje mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2020. godine na području Hrvatske.

U Hrvatskoj, među osobama u dobi od 16 do 64 godine, imamo 75% potrošača koji barem ponekad koriste sredstva za ručno pranje posuđa. Njih 22% ne obavlja ovakvu vrstu poslova, a 3% ih uopće ne koristi kategoriju. Velikih korisnika (heavy users), odnosno onih koji koriste kategoriju jednom ili više puta dnevno brojimo 50%. Srednjih korisnika (medium users) koji koriste kategoriju četiri do šest puta tjedno imamo 10%, a malih korisnika (light users), odnosno onih koji koriste kategoriju barem jednom mjesečno ili rjeđe imamo 15%. Ukupno 45% potrošača smatra izuzetno bitnim koju marku sredstava za pranje posuđa kupuje.

KORISNICI KATEGORIJE
Žene su iznad prosjeka populacije Hrvatske korisnici promatrane kategorije. Ako pogledamo ostala demografska obilježja, možemo reći kako se korisnici kategorije ne razlikuju previše od populacije pa ih tako najčešće nalazimo među osobama u dobi od 30 do 59 godina, s područja Zagreba i okolice, te Dalmacije i među osobama iz kućanstava prosječnih ukupnih primanja.

Prilikom kupovine, korisnicima sredstava za ručno pranje posuđa osobine proizvoda su na prvom mjestu, odnosno proizvode biraju prvenstveno prema njihovim karakteristikama, npr. na temelju kvalitete i pouzdanosti ili na temelju stečenog povjerenja u marku i zemlju porijekla. Bitno im je i da kupljeni proizvod služi svojoj svrsi te izbjegavaju davati novac za proizvode koji ničemu ne služe. Ako je neki proizvod moderan ili popularan neće ih potaknuti na kupnju.

Po svom životnom stilu korisnici promatrane kategorije su u najvećem postotku “Umjereni obiteljski ljudi”. Pripadnici ovog segmenta predstavljaju prosjek po tome što su umjereni u većini životnih nazora. Važna im je obiteljska harmonija te su skloni brizi za kućanstvo i uređenju doma. Vrednuju svoje slobodno vrijeme koje provode najčešće u obiteljskom krugu, ne izlaze radi provoda niti posjećuju kina, koncerte ili kazališta. Prate politička zbivanja i sport, ponekad se služe računalom. Umjereno su religiozni, donekle tradicionalnih nazora, ali to nije nešto po čemu se ističu, kako valja tumačiti i njihovu nešto manju sklonost hedonizmu.

STAVOVI I BRENDOVI
Nešto malo više od 4/5 korisnika kategorije u fokusu slaže se s tvrdnjom kako je najvažnije da je deterdžent učinkovit protiv masnoće. Nešto malo više od 3/4 korisnika smatra ugodan miris bitnim kod sredstva za pranje posuđa.

Osim općenitog praćenja kategorije sredstava za ručno pranje posuđa unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, tj. odnos potrošača prema brendu. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja važno je za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Korisnici brenda su isti koristili u posljednjih šest mjeseci.

Među korisnicima kategorije sredstava za ručno pranje posuđa u dobi od 16 do 64 godine u Hrvatskoj vodeći je brend Jar – u zadnjih šest mjeseci koristilo ga je 62% potrošača. Na drugom se mjestu nalazi Čarli s postotkom od 62%, a na trećem je s 49% Likvi.

Pored korištenja svakog brenda pratimo i lojalnost brendovima. Model dijeli tržište brenda na četiri segmenta. Mjeri lojalnost našeg i dostupnost konkurentskog potrošača. Koncipira se na korištenosti brenda, važnosti brenda pri kupovini, ocjeni imidža i odnosu prema konkurentskim brendovima. Vodeći brend Jar ima najviše lojalnih potrošača unutar kategorije, 15%. Lojalni potrošači su najveća vrijednost brenda. Spremni su platiti veću cijenu, otporniji su na marketinške aktivnosti konkurencije i lakše je poticati ponovnu kupnju. Lojalnost je osim tržišnog ponašanja i rezultat emotivnog odnosa s brendom tako da je za jačanje tog indikatora potreban rad na imidžu i konzistentno uvjeravanje potrošača u vrijednosti brenda kroz duži period.