Slovenija imala u lipnju najveći rast trgovine na malo u eurozoni

Opseg trgovine na malo u lipnju je na mjesečnoj razini na području eurozone pao za 0,2 posto, dok se u cijeloj EU povećao za 0,1 posto, govore podaci Eurostata.

Prema dostupnim podacima, opseg trgovine na malo na mjesečnoj se razini povećao u 7, a pao u 10 zemalja.

Najveći je porast pritom ostvarila Slovenija (+1,7 posto), a slijede je Estonija (+1,4 posto) i Velika Britanija (+1,3 posto), dok je najveći pad zabilježen u Latviji (-5,1 posto), Rumunjskoj (-3,8 posto) i Njemačkoj (-1,8 posto). Na godišnjoj je razini opseg trgovine na malo u eurozoni pao za 2,4 posto, a u EU za 1,7 posto. Pad je zabilježen u 13 zemalja.