delta-city-beograd-ftdEkonom:east Media Group objavila je tradicionalnu godišnju ediciju Top 300 najvećih poduzeća Srbije, rangiranih prema visini poslovnih prihoda u 2009. Vodeću poziciju na listi najvećih srpskih poduzeća ove godine je, prvi put, preuzela privatna kompanija, Delta Holding.

Zbroj konsolidiranih prihoda poduzeća Delta M i Delta Sport u 2009. dostigao je oko 160,7 milijardi dinara, što je Delta Holding dovelo na čelo liste Top 300, prenosi portal Emg.rs.

Na drugom je mjestu Elektroprivreda Srbije s ostvarenih 154,2 milijardi dinara poslovnih prihoda.

U klubu 10 najvećih prema poslovnim prihodima u 2009., koji je pretrpio značajne promjene u odnosu na prethodnu godinu, su i NIS, Telekom Srbija, Srbijagas, US Steel Srbija, Victoria Group, Mercator S, East Point Holdings i Yugorosgas.

Sudjelovanje 10 najvećih poduzeća u Srbiji u ukupnim prihodima 300 najvećih kompanija smanjeno je u odnosu na prethodnu godinu s 35 na oko 30 posto, što je, ipak, i dalje visoka koncentracija.

Istovremeno, prema podacima Agencije za privredne registre, u svih 300 kompanija koja su rangirana na listi EMG-a u 2009. je bilo koncentrirano više od polovice ukupno iskazanog kapitala svih privrednih društava u Srbiji.

Top 300 kompanija, mjereno poslovnim prihodima, ostvarilo je više od trećine neto dobitaka i neto gubitaka svih poduzeća u Srbiji. (pd)