Strategija poslovanja: Konzultirati i educirati

Educirajte svoje zaposlenike, motivirajte ih slanjem na edukacije i seminare. Time samo povećavate njihove kompetencije, a ako se suočavate s izazovima koji traže dodatna znanja i ekspertize, ne ustručavajte se angažirati konzultanta. Uz jasno definirana pravila, očekivanja i ciljeve, rezultati i dodana vrijednost bit će daleko veći od investicije u konzultanta.

Vrlo se često u praksi susrećem s pitanjima i nedoumicama što je poduzeću potrebno: konzultacije/savjetovanje iz područja upravljanja nabavom i zalihama ili edukacija djelatnika iz navedenog područja. Odgovor sigurno nije jednostavan i generalno primjenjiv. Da bismo uopće mogli detaljnije dati potrebne informacije, nužno je prije svega razumjeti što svaki od ova dva pojma podrazumijeva i što uključuje u radu s klijentima.

SAVJETOVANJE
Savjetovanje podrazumijeva stručnu podršku upravi/vlasnicima/menadžmentu u poslovanju i donošenju odluka na području ekspertize savjetnika. Savjetnici ili konzultanti su stručnjaci, eksperti za pojedina područja poslovanja i to ne samo zahvaljujući svojem obrazovanju, već znanju i iskustvu koje su stekli u poslovnoj praksi. Tržište konzultantskih usluga danas u razvijenom svijetu itekako raste te se godišnja zarada mjeri u milijardama dolara. Ne postoje ozbiljnija restrukturiranja, akvizicije, prodaje, a da konzultanti nisu uključeni. To su prepoznali i veliki odvjetnički uredi koji imaju svoje specijalizirane konzultante za pojedina područja poslovanja.

Današnje tržište konzultanata u Hrvatskoj još je uvijek nedovoljno uređeno. Velika ekspanzija konzultanata vezana je uz prijavu i praćenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Stručnjaci iz tog područja kažu da je još uvijek nedovoljan broj istih, no opet s druge strane postavlja se pitanje kvalitete.

Pitanje konzultanata vrlo je osjetljivo, a tome svakako doprinosi i prisutnost u medijima kroz različite slučajeve u praksi s pozitivnom i/ili negativnom konotacijom. Danas u Hrvatskoj djeluje nekoliko vodećih konzultantskih tvrtki koje pokrivaju više područja savjetovanja do malih i individualnih konzultanata, usko specijaliziranih za pojedina područja. Da bi odabir konzultanta bio dobar i sukladan očekivanjima itekako je važno dobro se informirati o načinu rada, samom tijeku konzultantskog projekta te definirati očekivanja i rezultate projekta.

ZAŠTO UOPĆE ANGAŽIRATI KONZULTANTA?
Svaka uprava/menadžment fokusirana je na postizanje zadanih ciljeva i strategija poslovanja. Smatraju da odlično poznaju vlastito poslovanje, imaju vlastite resurse, poznaju zakonitosti i specifičnosti svoje grane industrije – stoga kako jedan vanjski konzultant tu može pomoći?

Konzultanti su prije svega eksperti za pojedina područja i upravo u tome leži njihova prednost. Nadalje, konzultanti nisu opterećeni povijesnim zbivanjima u poduzeću, internim odnosima, odnosno u stanju su sagledati poslovanje vrlo objektivno, bez zadrške, a pri tome poštujući okruženje i zakonitosti područja koje savjetuju. Ponekad za provođenje/vođenje određenog projekta poduzeće nema slobodne vlastite resurse pa tako angažiranjem konzultanta poduzeće dobiva privremeni kadar / interim menadžera.

Kada uprava donese odluku o angažiranju konzultanta, vrlo je važno unutar poduzeća definirati s kojim se problemom poduzeće suočava i što se želi postići. Znači, važno je uključiti i upoznati tim s angažiranjem konzultanta kako bi efekti bili što bolji, a rezultati vidljivi i primjenjivi.

Naime, poznato je da svaka promjena nailazi na određeni otpor, a posebno ako tu promjenu inicira vanjski konzultant. Stoga je važno jasno i konkretno komunicirati prisutnost i zadatak konzultanta kako bi se izbjegao povećani stres, izbjegavanje suradnje i pad motivacije kod zaposlenika.

ŠTO JE ZADATAK KONZULTANTA?
Za uspješan konzultantski projekt nužno je unaprijed definirati očekivane ciljeve kako bi obje strane, i konzultant i klijent, dobili ono što su dogovorili i na neki način mjerili uspješnost realizacije projekta.
Kada radim kao konzultant na području lanca opskrbe, najčešće se sam projekt može razdijeliti na nekoliko faza:

  1. Snimka stanja – želim dobiti sliku stanja u poduzeću s naglaskom na ciljano područje savjetovanja,
  2. Prijedlog – dajem prijedloge koji donose poboljšanje u postojećem procesu te odabir najboljeg rješenja u skladu s očekivanjima klijenta,
  3. Implementacija – uvođenje promjena u postojeći sustav i edukacija zaposlenika,
  4. Provjera/follow up – održivost poboljšanja, eventualne korekcije i prilagodbe.

Ponekad se klijenti mogu odlučiti samo za prve dvije faze, čime žele dobiti neovisno mišljenje i prijedlog poboljšanja, a samu implementaciju provode sami. No za konzultanta je ipak kvalitetnija varijanta da je uključen u sve četiri faze jer tada može kontrolirati i sudjelovati u implementaciji i održivosti budući da su to ipak najvažnije faze konzultantskog projekta.

ODABIR KONZULTANTA I NAKNADA
Kada se poduzeće odluči za vanjskog suradnika/konzultanta, ono što primarno želi je minimizirati rizik te dobiti očekivano uz adekvatnu naknadu. Kao što smo i ranije spomenuli na tržištu postoje velike konzultantske tvrtke sa širokim spektrom specijalizacije do malih, individualnih konzultanata usko specijaliziranih za pojedino područje.

Sigurno da velike konzultantske tvrtke nude veću širinu znanja i područja koje pokrivaju, imaju bolji portfelj klijenata i mogu ponuditi alternativnog konzultanta ako klijent nije zadovoljan. Naravno da je tada i naknada drugačija, odnosno viša.

Kod odabira malog, individualnog konzultanta sigurno ćete dobiti entuzijasta koji će se u potpunosti predati vašem projektu, vrlo brzo će reagirati na svaki zahtjev i promjenu. Praksa je pokazala da se direktori često odlučuju upravo za individualne konzultante jer na taj način dobiju osobu kraj sebe s kojom mogu u povjerenju razgovarati o svim situacijama u poduzeću.

Poduzeće može raspisati natječaj za odabir konzultanta sukladno definiranim kriterijima, no najčešće se konzultant odabire preko preporuke. Često zbog potpisivanja ugovora o tajnosti, konzultanti nisu u mogućnosti objaviti listu svojih klijenata, ali nema boljeg marketinga od preporuke klijenta koji je zadovoljan.

Naknada je vrlo osjetljivo područje te je nužno jasno i konkretno definirati što obuhvaća, na koji se način isplaćuje, kako se obračunavaju naknadno nastali troškovi i sl. Kao i u svakom ugovoru bitno je jasno definirati obaveze obje strane kako ne bi nastali nesporazumi oko očekivanja rezultata konzultantskog projekta i eventualne nejasnoće oko isplate naknade.

EDUKACIJE ZAPOSLENIKA
Danas poduzeća sve više pažnje poklanjaju kontinuiranom praćenju i razvoju kadrova te je plan edukacija dio strategije poslovanja poduzeća. Tržište se mijenja, razvijaju se nove tehnologije i jednostavno je nemoguće preživjeti bez kontinuiranog ulaganja u znanje i poboljšanje kompetencija ljudskih resursa. Na tržištu se nudi izuzetno veliki broj edukativnih programa, otvorenih radionica, online tečajeva, webinara i sl.

Na području upravljanja lancem opskrbe prakticiram nekoliko otvorenih tipova radionica. Prednost ovakvih radionica je da, uz novostečena znanja, polaznici mogu čuti iskustva kolega iz drugih grana industrije i poduzeća. Također, radi se određeni networking, a zaposlenici vole radionice koje nisu u njihovom radnom okruženju.

S druge strane, radionice u poduzeću ili tzv. In house radionice nude mogućnost edukacije većeg broja zaposlenika iz poduzeća, a sam se sadržaj radionice prilagođava problematici i jeziku poduzeća. Za takvu vrstu radionica uvijek je važno napraviti kvalitetnu pripremu kako bi se prilagodili poduzeću i zaposlenicima. Ono što uvijek volim predložiti klijentima je da se održavanje radionice makne iz ureda i organizira u nekom neovisnom prostoru kako zaposlenici ne bi u svakoj pauzi trčali u ured i rješavali dnevne zadatke već da bi se u potpunosti posvetili edukaciji.

Organizacija edukacije ili odlazak na otvorenu edukaciju također košta. No, ako poduzeće prepozna važnost povećanja kompetencija djelatnika tada i cijenu koštanja gleda kao investiciju, a ne kao trošak. Uz to, nije naodmet spomenuti da odlazak na edukaciju predstavlja i jedan od faktora motivacije zaposlenika.

I za kraj, educirajte svoje zaposlenike, motivirajte ih slanjem na edukacije i seminare. Time samo povećavate njihove kompetencije, a ako se suočavate s izazovima koji traže dodatna znanja i ekspertize, ne ustručavajte se angažirati konzultanta. Uz jasno definirana pravila, očekivanja i ciljeve, rezultati i dodana vrijednost bit će daleko veći od investicije u konzultanta.

Prethodni članakIvica Katavić – KTC
Sljedeći članakSmartwater je nova voda na domaćem tržištu