Poslovna agilnost je organizacijska metoda koja pomaže poduzećima da se brzo prilagode promjenama na tržištu. Pomaže u održivosti poslovanja kada se tržište mijenja i stvara konkurentsku prednost u odnosu na druge koji su sporiji.

U današnjem poslovnom okruženju, jedina konstanta je promjena. Svakodnevno svjedočimo neprestanom mijenjanju tržišta, konkurenata, proizvoda i zahtjeva korisnika. Promjene se nikad nisu odvijale brže nego sad. Suočeni s tim izazovom, svi se na neki način pokušavamo prilagoditi i preživjeti razne turbulencije koje donosi poslovno okruženje. Pojam agilnosti postao je sve češći u poslovnom žargonu i sve se učestalije svrstava u najtraženiju karakteristiku rukovodstva.

Poslovna agilnost je organizacijska metoda koja pomaže poduzećima da se brzo prilagode promjenama na tržištu. Pomaže u održivosti poslovanja kada se tržište mijenja i stvara konkurentsku prednost u odnosu na druge koji su sporiji. Agilnost je kvaliteta koja omogućuje svakom poduzeću prihvaćanje tržišne i operativne promjene u svakodnevnom poslovanju. To je atribut koji omogućuje poduzeću da napreduje usred neizvjesnosti.

AGILNOST NADMAŠUJE DOSLJEDNOST
Često se inovacija povezuje s razvojem tehnologije, ali stvarnost je da ljudi igraju ključnu ulogu u tome koliko inovativna organizacija može biti. Intelektualni kapital i energija često čine razliku između poduzeća koje razvijaju uzbudljiva, korisna i inovativna rješenja ili zaostaju za konkurencijom i propadaju.

Zanimljivo je što se u valu promjena dogodilo da su neki opće prihvaćeni i provjereni operativni procesi poslovanja zakazali. Rješenja su slijepo kopirana u svim industrijama i tržištima, uz pretpostavku da će uslijediti predvidljivi rezultati. Rukovodstvo pretpostavlja da provjerenim metodama poslovanja može osigurati stabilnost bez puno rizika.

Stabilnost u poslovanju oduvijek je bila jedna od glavnih odlika, potreba i težnja uspješnih poduzeća. Podrazumijeva izradu dugoročnih poslovnih planova, godišnjih budžeta te pomno planiranje prihoda i rashoda. Značajno odstupanje od unaprijed određenih okvira poslovanja ima vrlo negativnu konotaciju u tom segmentu poslovanja. Mogućnost dugoročnog predviđanja financijskih, strateških i investicijskih struktura olakšava svakodnevno poslovanje kao i organizaciju operativnih aktivnosti.

Takve metode osiguravaju sigurno i organizirano poslovanje. Također i siguran profit, pod uvjetom da se radi o tržištu koje je dosljedno, gdje menadžeri mogu točno planirati budućnost koja je jasno izložena pred njima. Nažalost, u današnjem vremenu te metode sve manje možemo primijeniti u praksi. Stvari se mijenjaju, tržišta su izuzetno nestabilna. Neumorna težnja za industrijskom učinkovitošću više ne donosi dobit koju je nekad činila jer zahtijeva razinu predviđanja poslovanja koja više ne postoji.

Umjesto toga, realno okruženje sve više nalikuje na nepregledno tržište dionica, sa svom nestabilnošću i neizvjesnošću koje podrazumijeva. Agilnost sada nadmašuje dosljednost. U praksi, rukovodstvo nerado napušta svoj uhodani pristup strukturiranim sustavima, održavajući produkciju na uobičajenoj razini. Ideja integriranja novih, neproračunatih i neplaniranih inovacija u operativnoj organizaciji uglavnom rezultira kaosom i frustracijom u planiranju.

Nažalost, u okruženju u kojem su organizacije prisiljene isprobavati nove pristupe, vrijednost onoga što se izvršava više nije toliko sigurna. Poslovno okruženje u današnjem vremenu podrazumijeva visoku dozu prilagodbe tržištu i značajno fleksibilniji pristup u poslovanju koji je u skladu s potrebama korisnika.

TRAŽI SE PRILAGOĐEN PRISTUP
Poduzeća koja preživljavaju i napreduju imaju jednu zajedničku stvar – sposobnost da budu agilna. Agilnost se može koristiti za prilagodbu promjenama na tržištu, ali i u internom poslovanju. Mogućnost brze prilagodbe fokusa, pravovremeno prepoznavanje novih mogućnosti, implementacija novih tehnologija i praćenje svjetskih trendova postaju komponente poslovanja koje čine značajnu razliku i donose konkurentsku prednost na tržištu. Za sobom povlače i neugodnu dozu rizika. Zahtijevaju puno hrabrosti s obzirom na to da je potrebno izaći iz ustaljenih obrazaca poslovanja i primijeniti nove modele poslovanja s teško predvidljivim rezultatom.

Naravno, postoje sustavi koji mogu izračunati i procijeniti neke elemente onoga što će doći, ali u stvarnosti postoji previše varijabli da bi bilo koja jednadžba bila nepogrešiva. Ne možemo zanemariti ljudski faktor. Tržište je uvjetovano potrebama korisnika, a korisnik se rijetko ponaša prema unaprijed očekivanim obrascima. Promjene u potrebama korisnika su neminovne, ali to saznanje nam ne osigurava mogućnost predviđanja kad će se dogoditi i u kojem smjeru. Neizvjesnost je postala kontinuirani izazov kadru koji određuje strategiju poslovanja.

Priznati neznanje o budućim poslovnim kretanjima poprimilo je potpuno neočekivano pozitivnu perspektivu. Reći da nešto ne znamo u sferi u kojoj radimo nikada se nije smatralo mudro ili promišljeno, no u današnjem okruženju stalnih promjena bilo bi vrlo neodgovorno i nepromišljeno tvrditi da sve znamo i možemo predvidjeti. Iskustvo nam svakako može pomoći u prosudbi, ali bez korištenja dodatnih alata kojima kontinuirano istražujemo i osluškujemo okolinu teško možemo pravilno odrediti fokus poslovanja u sadašnjosti, a još manje u budućnosti.

Istraživanje tržišta osigurava bolju percepciju tržišnog okruženja. Postoje zanimljive metode istraživanja poput mystery shoppinga koji daje povratnu informaciju korisnika u realnom vremenu. Često se uz taj alat kombinira i niz kvantitativnih metoda istraživanja koja pružaju širu sliku trenutnih očekivanja korisnika, njihovih želja i potreba.

Implementiranje istraživanja u poslovanje postalo je jedini pouzdan način da se prate trenutne potrebe tržišta i postigne zadovoljstvo korisnika. Uspjeh svakog poslovanja u velikoj se mjeri oslanja na lojalnost korisnika. Kada su tvrtke agilne i odgovaraju na trenutne potrebe korisnika, pružaju pozitivno iskustvo za korisnike čime se u konačnici osigurava potražnja i smanjuje mogućnost odabira krivih strateških odluka. Željeli mi to ili ne, na promjene poslovnog okruženja ne možemo utjecati. Na nama je samo odluka kako ćemo se prilagoditi novim izazovima.