Iako u najvećem postotku pripadaju Umjerenim obiteljskim ljudima, potrošače kategorije nalazimo iznad prosjeka u segmentu Osviještenih individualaca. Ovaj segment karakterizira urbani stil života, te sklonost aktivnoj konzumaciji kulturnih događanja poput kina, koncerata i kazališta.

U okviru BRANDpuls istraživanja Hrvatska prate se marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju sredstava za strojno pranje posuđa te brendove unutar nje. Ovi marketinški pokazatelji važni su nam za uspješno vođenje brenda i rano uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi prikupljeni su u drugoj polovici 2021. godine na području Hrvatske. U populaciji Hrvatske, među osobama u dobi od 16 do 64 godine brojimo 48% korisnika koji barem ponekad koriste sredstva za strojno pranje posuđa.

Čak 41% se izjašnjava da ne obavlja ovakvu vrstu poslova, dok ih nešto više od desetine ne koristi kategoriju uopće. Velikih korisnika (heavy users) koji koriste kategoriju jednom ili više puta dnevno imamo 20%; srednjih korisnika (medium users) koji je koriste četiri do šest puta tjedno je 11%, a malih korisnika (light users) koji je koriste dva do tri puta tjedno ili rjeđe imamo 17%. Za nešto manje od polovice korisnika kategorije izuzetno je bitno koji brend sredstva za strojno pranje posuđa kupuju.

KORISNICI KATEGORIJE
Žene češće koriste promatranu kategoriju, ali iznad prosjeka su to i osobe u dobi od 30 do 39 godina. Među ostalim demografskim karakteristikama koje se ističu kao iznadprosječne možemo vidjeti da su promatrani potrošači visokoobrazovani, da dolaze s područja Istre i Kvarnera, da su u bračnoj zajednici, zaposleni, te visokih osobnih primanja.

Ovim potrošačima osobine proizvoda su na prvom mjestom. Biraju proizvode prema nekim njihovim obilježjima. To mogu biti kvaliteta, pouzdanost ili povjerenje u određeni brend ili zemlju iz koje proizvod dolazi. Najbitnije je da upravo kupljeni proizvod bude svrhovit, jer ne vole trošiti novce na proizvode koji ničemu ne služe.

Iako u najvećem postotku pripadaju Umjerenim obiteljskim ljudima, potrošače kategorije nalazimo iznad prosjeka u segmentu Osviještenih individualaca. Ovaj segment karakterizira urbani stil života, te sklonost aktivnoj konzumaciji kulturnih događanja poput kina, koncerata i kazališta. Vole druženje, no ne stavljaju naglasak na provod. Obrazovanje i usavršavanje su im bitni, a materijalizam je nepoželjna osobina.

STAVOVI I BRENDOVI
Veliki postotak korisnika kategorije slaže se da je bitna karakteristika sredstva za strojno pranje posuđa sjajno staklo nakon pranja. Nešto malo manje, ali i dalje u vrlo visokom postotku smatra učinkovitu borbu sredstva za strojno pranje posuđa protiv masnoća najbitnijom.

Osim općenitog praćenja kategorije sredstva za strojno pranje posuđa unutar BRANDpuls istraživanja prate se i brendovi, tj. odnos potrošača prema brendu. Najvažniji indikator koji pratimo svakako je razina korištenja (“usage”), marketinški indikator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja je važno za procjenu potrošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Korisnici brenda su isti koristili u posljednjih šest mjeseci.

Među korisnicima kategorije sredstva za ručno pranje posuđa u dobi od 16 do 64 godine u Hrvatskoj vodeći je brend Finish – u zadnjih šest mjeseci koristilo ga je 49% korisnika kategorije. Na drugom se mjestu nalazi Jar s postotkom od 47%, a na trećem je s 43% udjela Somat.

Pored korištenja svakog brenda pratimo i lojalnost brendovima. Model dijeli tržište brenda na četiri segmenta. Mjeri lojalnost našeg i dostupnost konkurentskog potrošača. Koncipira se na korištenosti brenda, važnosti brenda pri kupovini, ocjeni imidža i odnosu prema konkurentskim brendovima.

Vodeći brend Finish ima najviše lojalnih potrošača unutar kategorije: 9%. Lojalni potrošači najveća su vrijednost brenda. Spremni su platiti veću cijenu, otporniji su na marketinške aktivnosti konkurencije i lakše je poticati ponovnu kupnju. Lojalnost je osim tržišnog ponašanja i rezultat emotivnog odnosa s brendom tako da je za jačanje tog indikatora potreban rad na imidžu i konzistentno uvjeravanje potrošača u vrijednosti brenda kroz duži period.