U Hrvatskoj je 2012. bilo 23.870 hektara intenzivnih voćnjaka, od čega malo više od dvije trećine tih površina pokrivaju nasadi maslina.

Slijede jabuke koje su zasađene na oko 20,1 posto površina, pokazuje bazno istraživanje o strukturi voćnjaka koje je objavio Državni zavod za statistiku (DZS) sa stanjem od 1. lipnja 2012.

Istraživanjem su obuhvaćeni voćnjaci čija je površina pod pojedinom vrstom voća veća od 0,2 hektara uz uvjet da je proizvedeno voće u cijelosti ili uglavnom namijenjeno prodaji na tržištu, objašnjavaju statističari.

Njihovi podaci pokazuju da je najviše nasada pod maslinama, 16.554 hektara, što je u ukupnim površinama pod intenzivnim voćnjacima udio od 69,3 posto. Slijede nasadi jabuka s površinom od 4.798 hektara, što je petina (20,1 posto) ukupnih površina. Pod mandarinama je u Hrvatskoj 1.475 hektara, a pod breskvama i nektarinama 1.042 hektara. (HRT)