U okviru promatrane kategorije ukupno je 36,3% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja pri čemu, prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 92,5% ukupne promotivne prodaje.

Ukategoriju zimske njege ubrajamo proizvode za njegu lica (kreme i serumi), tijela (losioni i mlijeka), usana (balzami) te ruku (kreme). Podaci koje možemo vidjeti u nastavku pružit će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije.

Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2020. do srpnja 2020. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 5,6% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je količinska prodaja porasla za 5,5%. U okviru promatrane kategorije, 36,3% vrijednosne prodaje dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili promotivnih pakiranja.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 92,5% ukupne promotivne prodaje, dok posebna promotivna pakiranja zauzimaju preostalih 7,5%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama zabilježila je rast od 14,6%, dok je prodaja promotivnih pakiranja istodobno porasla za 3,1%. Prosječan popust na razini kategorije iznosio je 24,1%. Na temelju prikazanih podataka vidljivo je da su proizvodi za njegu lica bili najviše podložni prodaji kroz promocije.