U 2015. godini za 838.584 zaposlenih kod poduzetnika obveznika poreza na dobit, bez banaka i osiguravajućih društava, obračunana je prosječna mjesečna neto plaća od 5.019 kuna.

neto-place-novci-kune-midiFinina analiza prosječnih mjesečnih neto plaća po područjima djelatnosti pokazala je da tri djelatnosti (prerađivačka industrija, trgovina i građevinarstvo) koje zapošljavaju preko 56,6 posto ukupno zaposlenih, za svoj rad dobivaju prosječne mjesečne neto plaće manje od prosjeka poduzetnika na razini Hrvatske (trgovina i građevinarstvo) ili tek nešto niže od prosjeka na razini Hrvatske (prerađivačka industrija).

Najviše prosječne mjesečne neto plaće u 2015. godini imali su zaposleni u djelatnosti rudarstvo i vađenje, i iznosile su 7.377 kuna, što je 47 posto više od prosječne mjesečne plaće kod svih poduzetnika (5.019 kn) te 5,8 posto manje u odnosu na neto plaću zaposlenih u istom području djelatnosti u 2014. godini.

Zaposleni u području djelatnosti poslovanja s nekretninama, iskazali su u 2015. godini najveći neto gubitak (693 milijuna kuna), a obračunali su neto plaće za 18,4 posto veće od prosjeka svih zaposlenih kod poduzetnika RH. Poduzetnici rudarstva i vađenja, iskazali su neto gubitak u iznosu od 170 milijuna kuna, a zaposlenima su obračunali neto plaće 47 posto veće od prosjeka poduzetnika. (tportal.hr)