U svjetlu tendencija očuvanja ekosustava, u okvirima suvremene poljoprivredne proizvodnje, sa svim općim i specifičnim potrebama, Hrvatska je jedna od samo nekoliko zemalja u svijetu u kojoj ekološka poljoprivreda nije značajnije zaživjela.

eko-proizvodnja-voce-midiAnketno ispitivanje provedeno na slučajnom uzorku od 106 ispitanika dalo je vrlo korisne informacije o ponašanju, stavovima i preferencijama potrošača ekoloških proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Na osnovi dobivenih rezultata, može se zaključiti da Hrvatska, nažalost, oskudijeva osnovnim znanjem i informacijama o organskoj poljoprivredi.

Isto tako, moguće je vidjeti da se relativno mali broj ispitanika bavi ekološkom proizvodnjom, no polazim od pretpostavke da će se taj broj u skoroj budućnosti značajno povećati.

Pretpostavka je zasnovana na osnovi višegodišnjega praćenja porasta broja registriranih ekoloških proizvođača i ekstrapolacije linearnoga trenda koji upozorava na tendenciju povećanja broja registriranih ekoloških proizvođača. Nadalje, iz lančanih indeksa vidljiva je relativna dinamika porasta broja ekoloških proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Iz proporcije uzorka ispitanika anketa je pokazala da se mali broj njih (27 %) bavi ekološkom proizvodnjom, no većina preferira ekološki način proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Većina ispitanika, čak 63 %, troši proizvode ekološkoga podrijetla, bilo da je riječ o kupnji ili vlastitom uzgoju.

Nadalje, polazimo od pretpostavke da većina kupuje proizvode dobivene ekološkom proizvodnjom te ih tako konzumira. Od 106 ispitanika, najviše njih najčešće kupuje ekološko povrće i svježe voće, a najmanje meso i mesne prerađevine. Kod kupnje ekoloških proizvoda potrošači najveću važnost pridaju okusu i cijeni te isti proizvod smatraju garancijom da jedu zdravu hranu.

Najmanju važnost ispitanici daju prodajnom mjestu. Među najvažnijim prodajnim mjestima za ekološke proizvode našli su se supermarketi i gradske tržnice. Najzastupljeniji su supermarketi, odnosno veliki trgovački lanci jer su veći dio dana dostupni potrošačima te osim dostupnih ekoloških proizvoda sadrže sve ostalo potrebno za kućanstvo pa će kupac radije obaviti cjelokupnu kupnju na jednome mjestu nego trošiti svoje vrijeme i obilaziti više različitih mjesta kako bi kupio potrebne proizvode.

Najveće su prepreke za kupnju ekoloških proizvoda manjak ponude i visoke cijene koje imaju znatan utjecaj na izbor i kupnju hrane. Ispitanici s većim prihodima prije će kupiti ekološke proizvode iako su skuplji nego ispitanici s manjim prihodima. Glede ponude ekoloških proizvoda na domaćem tržištu, ispitanicima je dana na ocjenjivanje raspoloživost i zadovoljstvo ponuđenim.

Iste su anketirani ocjenjivali s pomoću ordinalne skale ocjenom u razmaku od minimalno (1) do maksimalno (5). Najveći broj ispitanika (40 %) ocijenio je ponudu ocjenom dobar (3). Najveći broj ispitanika cijeni domaće ekološke proizvode i pri tome smatra da je važno da su hrvatskoga podrijetla, ali ne smatra da certifikat jamči kvalitetu i 100-postotnu ekoproizvodnju. Na pitanje o kvaliteti ekoloških proizvoda ispitanici su odgovorili na isti način kao kod pitanja vezanog uz ponudu ekoloških proizvoda na hrvatskome tržištu.

Najveći broj ocijenio je kvalitetu ekoloških proizvoda ocjenom dobar (3). Većina bi ispitanika tržište organske hrane razvila snižavanjem cijena ekoloških proizvoda, a također bi 79 % njih češće kupovalo navedene proizvode da im je cijena niža. (glas-slavonije.hr)