Građani EU o problemu rasipanja hrane

Europskoj komisiji u nedjelju 12. veljače predstavljene su 23 preporuke oko tri pravca djelovanja kojima je cilj jačati suradnju u lancu vrijednosti hrane, poticati inicijative u poslovanju s hranom i podržavati promjenu ponašanja potrošača

Danas si više od 36 milijuna građana EU-a ne može priuštiti kvalitetan obrok svaki drugi dan, a sve su veća briga i rastuće cijene hrane. Rasipanje hrane nije samo ekonomski i etički problem već ono također pogoršava klimatske promjene i iscrpljuje okoliš ograničenih prirodnih resursa. Stoga je tema prvog panela nove generacije građana u nastavku Konferencije o budućnosti Europe bila kako potaknuti daljnje djelovanje i ubrzati smanjenje bacanja hrane u EU, a sve kako bi se aktivno doprinijelo procesu kreiranja politike EU-a.

Građani Europe okupljeni u panelu završili su svoj rad nakon rasprave koja je trajala tijekom tri vikenda. Europskoj komisiji u nedjelju 12. veljače predstavljene su 23 preporuke oko tri pravca djelovanja kojima je cilj jačati suradnju u lancu vrijednosti hrane, poticati inicijative u poslovanju s hranom i podržavati promjenu ponašanja potrošača. U radu posljednjeg panela među 156 sudionika bila su i dva predstavnika iz Hrvatske. Na poziv Europske komisije panel su pratili i novinari Ljubica Vuko (Slobodna Dalmacija), Maroje Sabljić (magazin i portal Ja TRGOVAC) te ekološka aktivistica Marina Matijević.

Marina Matijević, Maroje Sabljić i Ljubica Vuko

Građani Europskoj uniji preporučuju, među ostalim, da nastavi s radom na politikama i inicijativama za potporu malim proizvođačima, lokalnim i regionalnim vlastima te da podrže lokalne poljoprivrednike praktičnim rješenjima i inicijativama s ciljem smanjenja bacanja hrane. “Preporučujemo da podatke o tome kako, gdje, tko, zašto i kada dolazi do rasipanja hrane u lancu opskrbe hranom prikuplja tijelo EU-a ili druge agencije ili istraživačke institucije. Preporučamo da vlade u svakoj zemlji na platformi Europske komisije za rasipanje hrane podijele svoje podatke i najbolje prakse o aktivnostima usmjerenim na sve korake lanca rasipanja hrane, od proizvođača do potrošača. Zatim preporučamo promjenu potrošačkih navika informiranjem potrošača o vrijednosti sezonske hrane”, stoji u službenim preporukama izdanim nakon odrađenog panela. Preporuke također kažu kako bi bilo dobro da glavni distributeri budu izravno povezani u EU registru koji bi omogućio razmjenu hrane kojoj ističe rok trajanja ili pak viška hrane, a neke od njih odnose se i na ograničavanje bacanja hrane u restoranima.

Preporuke građana podržat će rad Komisije na pitanju rasipanja hrane, uključujući nadolazeći zakonodavni prijedlog koji postavlja pravno obvezujuće ciljeve smanjenja na području EU. Izvješće o raspravi, kao rezultat panela, bit će objavljeno s prijedlogom Komisije. Ciljevi smanjenja rasipanja hrane bit će predloženi kao dio šire inicijative za reviziju “Okvirne direktive o otpadu” za koju se očekuje da će predložiti mjere za smanjenje otpada i povećanje recikliranja. Preporuke građana podijelit će se i dalje raspraviti na Platformi EU-a o gubicima i rasipanje hrane koja okuplja države članice i druge dionike.

Prvo zasjedanje održano je 16. i 18. prosinca 2022. u Bruxellesu. Cilj je bio generirati ideje i izgraditi klastere pristupa koje građani smatraju najperspektivnijima za daljnje rasprave na nadolazećim sastancima.

Druga sesija održana je online od 20. do 22. siječnja 2023. Cilj je bio nadograditi prethodno formulirane pristupe smanjenju bacanja hrane i izraditi prve konkretne ideje za preporuke. Kako bi to učinili, građani su izradili i objedinili ideje u tri različita tematska bloka: ‘Suradnja u lancu vrijednosti hrane: od farme do vilice’, ‘Inicijative za poslovanje s hranom’ i ‘Podrška promjeni ponašanja potrošača’. Predviđeno je da se ideje dodatno razrade u trećoj i posljednjoj sjednici panela.

Niz tribina građana
Konferencija o budućnosti Europe bila je vježba bez presedana u participativnoj i savjetodavnoj demokraciji na europskoj razini. Izravna uključenost europskih građana organiziranih u transnacionalne panele koji su davali preporuke o ključnim pitanjima institucijama EU-a bila je ključna značajka konferencije.

Paneli građana postaju redovito obilježje demokratskog života EU-a, najavila je to i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom govoru o stanju Unije 14. rujna 2022.

Što su paneli građana?
Nasumično odabrani građani iz svih 27 država članica EU-a okupljaju se kako bi razgovarali o ključnim, nadolazećim prijedlozima na europskoj razini. Na temelju tih transnacionalnih interakcija građani daju preporuke koje će Europska komisija uzeti u obzir pri definiranju svoje politike i zakonodavnih inicijativa. Paneli kombiniraju zajednički rad u malim grupama (od oko 12 ljudi) s plenarnim radom (svi sudionici zajedno). U obavljanju ovog posla, panelistima pomaže facilitacijski tim.

Počevši od sredine prosinca 2022. do kraja travnja, tri panela od oko 150 građana iz svih 27 država članica EU-a imat će priliku formulirati konkretne preporuke za neke od ključnih inicijativa Programa rada Komisije za 2023. godinu. Prvi skup panela za građane bavio se pitanjima rasipanja hrane, a slijede paneli o virtualnim svjetovima i mobilnosti učenja.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!

Prethodni članakVegeta pomaže školama diljem Hrvatske da urede kuhinje i blagovaonice
Sljedeći članakUkupna prodaja Nestléa u 2022. porasla 8,4 posto