Hrvatski duhani obavijestili su Zagrebačku burzu da je Uprava Društva 31. listopada donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine za 17. prosinca u Rovinju.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese odluku o razrješenju članstva Tomislava Budina, Davora Tomaškovića, Ivana Leke i Maje Đemidžić u Nadzornom odboru zbog isteka mandata s danom 31. prosinca.

Za članove NO-a na novi mandat koji počinje od 1. siječnja 2013. izabiru se Plinio Cuccurin, Davor Tomašković, Maja Đemidžić i Damir Vanđelić.

U obavijesti se također navodi da Hrvatski duhani proširuju predmet poslovanja na način da se pored postojećih djelatnosti dodaje nova – promet sredstvima za zaštitu bilja.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga društva d.d. Zagreb, odnosno na čije ime glasi skrbnički račun otvoren kod nadležne institucije kao skrbnika za redovne dionice, najmanje sedam dana prije održavanja Glavne skupštine i koji podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest kalendarskih dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Dan prijave i dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunavaju, stoji u obavijesti ZSE-u. (Lider)