Adolfo Orive

Kompanija Tetra Pak objavila je rezultate svog globalnog istraživanja, provedenog u suradnji s tvrtkom Ipsos, koje je pokazalo kako je sigurnost hrane veliki izazov za društvo. Isti broj ispitanika vjeruje da COVID-19 predstavlja “stvarnu opasnost”. Istovremeno, zabrinutost za okoliš ostaje iznimno snažna, ukazujući na dilemu u svijesti potrošača dok pokušavaju balansirati ključne prioritete ljudskog opstanka kroz sigurnu hranu i održivost planete na kojoj živimo.

Trinaesto izdanje istraživanja Tetra Pak Index pokazalo je kako je globalna zabrinutost za sigurnost hrane i buduću opskrbu hranom porasla za 10% te da se u 2020. popela na razinu od 40% u usporedbi s 30% zabilježenih u 2019. godini. Također, više od 50% potrošača ne samo da vjeruje kako je poboljšanje sigurnosti hrane odgovornost proizvođača, već to smatraju glavnim izazovom s kojim bi se kompanije trebale uhvatiti u koštac sada i u budućnosti. Prema istraživanju, zdravlje je usko povezano s temama sigurnosti hrane i higijene: dvije trećine potrošača kaže da biti zdrav znači biti siguran, a 60% njih na globalnoj razini reklo je da brinu za sigurnost i higijenu hrane koju kupuju.

Na pitanje što im je najvažnije kada je u pitanju ambalaža potrošači ističu da je njena osnovna svrha osigurati sigurnost hrane. Također su izrazili zabrinutost u vezi s utjecajem okolišnih inovacija na području ambalaže na sigurnost hrane, iako većina njih navodi da je “korištenje održive ambalaže” jedan od glavnih izazova s kojim bi se brendovi vezani uz hranu i napitke trebali baviti – kako danas, tako i u budućnosti.

“Pandemija COVID-19 poremetila je status quo, ubrzala trendove i kreirala novi izgled potrošačkih potreba i prilika za kompanije da rade na tome. Posebno, industrija mora obratiti pažnju na rastuću dilemu između sigurnosti hrane i brige za okoliš te iskoračiti prema istovremenom zadovoljavanju dva cilja – ljudskom potrebom za hranom, uz istovremenu zaštitu ekosistema naše planete. Upravo tu ambalaža za hranu može igrati značajnu ulogu u uspostavljanju ravnoteže. U uskoj suradnji s našim klijentima i sudionicima već se nalazimo na putu stvaranja najbolje održive ambalaže za hranu – kartonske ambalaže napravljene isključivo od obnovljivih ili recikliranih materijala od sirovina kojima se odgovorno upravlja, koju je moguće u potpunosti reciklirati i ugljično je neutralna, koja omogućava distribuciju u ambijentalnim uvjetima i zadovoljava zahtjeve za sigurnošću hrane. Ovo smatramo ključnim korakom u izgradnji održive budućnosti za buduće generacije, posebno u svijetu nakon COVID-19 pandemije”, kazao je Adolfo Orive, predsjednik i izvršni direktor kompanije Tetra Pak.

Tetra Pak Index 2020 također naglašava rastući značaj otpada od hrane na globalnoj agendi, što više od tri četvrtine ispitanika vidi kao razlog za zabrinutost. Utjecaj COVID-19 pandemije na lance nabave osnažio je svijest o tome da je hrana koja završava kao otpad rastući problem. Postoji vjerojatnost kako će ovakav sentiment nastaviti rasti, usporedno s potrebom da se nahrani rastuća svjetska populacija. Potrošači navode da je smanjivanje otpada od hrane istovremeno i najvažniji problem okoliša na koji oni mogu utjecati, ali i jedan od tri prioriteta za proizvođače. Zbunjujuće deklariranje predstavlja barijeru u tom smislu, ali brendovima nudi i mogućnost za unapređenje komunikacije.

Kliknite za najnovije vijesti, analize i istraživanja u vašem sandučiću!