prerada mesaKineska kompanija CMEC spremna je investirati u preradu mesa u Kragujevcu. Kako je rečeno, prvi dio investicije mogao bi se realizirati za godinu dana.

Predsjednik Srbije, istaknuo je da država mora napraviti uvijete za razvoj i konkurentnost poljoprivrede, jer od toga ovise i prihodi same države.

“U ključnim povijesnim trenutcima Srbija je imala podršku Kine i Rusije. Mi to nećemo zaboraviti i to je dokaz da se prijateljstva ne mjere samo ekonomskim interesom, već i tradicionalno dobrom suradnjom”, naglasio je Nikolić.

Dodao je da pored toga, Kina predstavlja značajan oslonac na putu europskih integracija. Nikolić je rekao da su planovi Kine za investicije u Srbiju i domaći planovi, jer pružaju snažnu podršku razvoju srpske poljoprivrede.

Predsjednik kompanije CMEC Zhang Chun rekao je da će druga faza radova na Termoelektrani Kostolac, u kojoj će biti izgrađen novi blok snage 350 megavata, početi odmah nakon potpisivanja ugovora.

“Kompanija CMEC pokazala je da ima sposobnost da završi projekt u optimalnom roku”, naglasio je Chun. CMEC realizira i prvu fazu projekta u Kostolcu, u okviru kojeg se obnavljaju blokovi Termoelektrane Kostolac B i gradi sistem za odsumporavanje plinova.

Izrazivši spremnost za ulaganje u prehrambenu industriju, zapošljavanje domaće radne snage i angažiranje domaćih kompanija, Chun je rekao da će Kina, u okviru pilot projekta za proizvodnju hrane uložiti u proizvodnju po najsuvremenijim tehnološkim i ekološkim standardima.

“Napravili smo studiju izvodljivosti za investiciju u tvornicu za proizvodnju mesa i tražimo partnere iz prehrambene industrije”, rekao je Chun.

Predsjednik kompanije CMEC rekao je da je kompanija zainteresirana i za ulaganje u plinsku elektranu u Novom Sadu i investiciju u Termoelektranu “Nikola Tesla” u Obrenovcu. (tanjug.rs)