U prvih šest mjeseci 2019. godine ukupno 45% vrijednosne prodaje kategorije oralne njege dolazilo je od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

U kategoriji oralne njege pratimo paste i četkice za zube. Podaci koje možemo vidjeti u nastavku dat će nam detaljniji pregled na to koliko je ova kategorija proizvoda podložna prodaji kroz promocije. Prema podacima koji se odnose na period od siječnja 2019. do lipnja 2019. prodaja ove kategorije vrijednosno je porasla za 5,5%, dok je količinska prodaja zabilježila pad od 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine.

U okviru promatrane kategorije ukupno je 45% vrijednosne prodaje dolazilo od proizvoda na cjenovnim akcijama ili od promotivnih pakiranja.

U usporedbi s prvim polugodištem 2018. godine udio promotivne prodaje praktički je ostao isti (+0,2%) te je došao do 44,9% udjela u prvih šest mjeseci 2019. godine. Promotivna prodaja pasti za zube u promatranom je periodu rasla s 43,7% na 44,8%, dok je kod četkica za zube smanjena s 47,6% na 45,1%.

Prema strukturi promocija na prodajnom mjestu, cjenovne akcije čine 82,7% ukupne promotivne prodaje, dok se kroz posebna promotivna pakiranja proda preostalih 17,3%. U odnosu na isti period prošle godine, vrijednosna prodaja na cjenovnim akcijama je zabilježila pad od 0,8%, dok je prodaja promotivnih pakiranja ostvarila rast od 6,6%. Prosječna dubina popusta na razini kategorije iznosila je 23,6%.