Snižena cijena (X%cheaper) najpopularniji je tip promocije s dvotrećinskim udjelom u broju promocija (66,7%), što je ipak blagi pad od 3,6% u usporedbi s ranijih 12 mjeseci. Basic promotion (slika + cijena) također je u blagom padu (-3,7%), dok su ostale vrste promocija ostvarile snažan rast, s 3,6% na 10,9% udjela u broju promocija.

U okviru analize kretanja u kategoriji “Osvježivači zraka” pogledajmo koji su osnovni pokazatelji komunikacije predstavnika kategorije putem kataloga i letaka trgovaca. Parametri analize su broj promocija, kao pokazatelj kvantitete oglašavanja, te bruto oglasna vrijednost (GAV – Gross Advertising Value). Bruto oglasna vrijednost prikazuje kvalitetu oglašavanja, a čine ju osnovni parametri: pozicija u letku, veličina objave u cm2, format i bruto domet letka. Analiza se odnosi na MAT period studeni 2020. – listopad 2021. vs. studeni 2019. – listopad 2020. godine.

ODNOSI VODEĆIH
U poretku vodećih brendova osvježivača zraka imamo tri robne marke s dvoznamenkastim udjelom, a značajnu prisutnost ostvaruju i privatne robne marke. Prema broju ostvarenih promocija svoju je vodeću poziciju zadržao Glade s 24,9% udjela, unatoč padu od 7% u zadnjih godinu dana. Druga dva vodeća brenda istodobno su zabilježila blagi rast pa je tako drugoplasirani Air Wick zauzeo 20,8% (+2,4%), a BIS 13,5% udjela (+1,6%). Manje udjele ostvarili su i brendovi Wunder-Baum od 5,3% (+3,8%) te Ambi Pur od 4,7% (-1,3%), dok je ostalim brendovima kumulativno pripalo 16,5% udjela, što je 3,8% više nego u ranijem godišnjem razdoblju. Privatne robne marke zauzele su solidnih, ali ipak manjih 14,3% udjela u usporedbi sa 17,7% koliko su imale u prethodnih godinu dana.

Poredak je znatno stisnutiji kada je riječ o bruto oglasnoj vrijednosti jer se vodeća trojka nalazi unutar dva postotna poena. Glade je za dlaku uspio zadržati svoje prvo mjesto s 19,4% (uz pad od 2,7%), dok mu je BIS za petama s 19,3% (uz rast od 4,9%), a niti Air Wick nije daleko sa 17,6% (pad od 3,1%). Wunder-Baum je i ovdje ostvario dobar rast te je s ranijih 2,2% došao na 6,7% udjela u GAV-u, dok je sasvim obratan trend imao brend Ambi Pur koji je pao s 12,4% na 5%. Ostali brendovi u kumulativu su rasli za 5,4% i sada drže 15,7% udjela, a privatne robne marke istodobno su blago pale za 1,7%, na aktualnih 16,2% udjela u GAV-u.

Vodeći proizvođač prema bruto oglasnoj vrijednosti je SC Johnson koji je zauzeo 20,8% udjela, što je 1,5% manje negoli u prethodnom godišnjem razdoblju. Druga je Saponia s 19,3% i pozitivnim trendom od 4,9%, a treći Reckitt Benckiser sa 17,6% uz pad od 3,1%. Wunder Baum je ostvario 6,7% (+4,5%), a ostali su proizvođači svoj kombinirani udio smanjili za 4,8%, na sadašnjih 35,6% udjela u GAV-u.

Snižena cijena (X%cheaper) najpopularniji je tip promocije s dvotrećinskim udjelom u broju promocija (66,7%), što je ipak blagi pad od 3,6% u usporedbi s ranijih 12 mjeseci. Basic promotion (slika + cijena) također je u blagom padu (-3,7%), dok su ostale vrste promocija ostvarile snažan rast s 3,6% na 10,9% udjela u broju promocija.